De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom. De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom.

Op deze pagina vindt u bijzonderheden over actuele onderwerpen en een overzicht van de kerkdiensten in de aanstaande periode. Via het menu bovenaan kunt u vele andere gegevens over ons bereiken.

 
Kerkdiensten in de aanstaande weken Kerkdiensten in de aanstaande weken

Alle diensten vinden plaats in de Protestantse kerk aan de Jhr Von Heijdenstraat in Haaksbergen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 

Datum Bijzonder-
heden
Aanvang Voorganger(s)
26 november Dienst
Laatste zondag
kerkelijk jaar
10u00 Ds. N.J. Pronk
3 december 1e advent 10u00 Mw. Ds. H.J. Elzenga

Voor meer details, zie het rooster onder het tabblad vieringen (klik hier).

 
Herfstuitje Jeugd Herfstuitje Jeugd

Dinsdag 24 oktober hadden wij, de 11+jongeren van de kerk, ons jaarlijkse uitje. Wij zijn met zijn allen naar Amsterdam afgereisd. Hier stonden de gidsen, Menno en Ellen, van de organisatie ‘Tot heil des Volks’ op ons te wachten. Tot heil des Volks is een christelijke organisatie die evangeliseert en voor hun medemensen zorgt. Deze organisatie biedt onderdak en voedsel aan daklozen en een luisterend oor aan prostituees die gedwongen in de prostitutie beland zijn. Onze gids heeft ons door hartje Amsterdam rondgeleid en hier de mooie kanten, maar ook de minder mooie kanten van Amsterdam laten zien.
....

lees meer »
 
Kerstmiddag 65+ Kerstmiddag 65+

Donderdagmiddag 14 december a.s. willen we in de Richtershof kerstfeest vieren met gemeenteleden van 65 jaar en ouder.
Reserveert u alvast die datum.
Een groet van de diaconie,
Wilma de Ruiter

 

 
Foto's van reis naar Bad Düben Foto's van reis naar Bad Düben

De reis vond plaats van vrijdag 29 september tot en met zondag 1 oktober 2017 per touringcar.
 
Het was een bijzondere reis
Waarom ? Dit jaar, 2017, is het Lutherjaar. Het is namelijk 500 jaar geleden, dat Luther zijn 90 stellingen ophing aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. Daarmee ontketende hij een revolutie in de katholieke kerk, die uitliep op een afscheiding van de katholieke kerk en de vorming van Lutherse kerk. 

lees meer »
 
Vervroegd emeritaat Ds. N.J. Pronk Vervroegd emeritaat Ds. N.J. Pronk


Mededeling van de kerkenraad
Ds.Nico Pronk heeft aangegeven per 1 januari aanstaande met vervroegd emeritaat te willen gaan. De kerkenraad betreurt dit ten zeerste, maar respecteert zijn beslissing.

De kerkenraad beraadt zich over de onderstaande vervolgstappen:

  • Het aanstellen van een tijdelijke vervanger (ad interim).
  • Het opstarten van de beroepingsprocedure voor een nieuwe dominee.
Voor alle wijzigingen van personele aard moeten officiële aanvragen bij de landelijke organisatie van de PKN worden ingediend, zodat definitieve besluiten pas later genomen kunnen worden.

Op 10 oktober bent u allen uitgenodigd voor een gemeenteavond om 20.00 uur in de Maranathakerk, waarbij wij u de gelegenheid geven om vragen te stellen en waar u uw reacties kenbaar kunt maken. Mocht u er graag bij willen zijn, maar niet over eigen vervoer beschikken, dan kunt u contact opnemen met Hennie Canrinus (tel. 5740574) om opgehaald en thuisgebracht te worden.

 
Jeugdwerk Jeugdwerk

Hé jongens en meiden van de basisschool,

Vrijdag 15 september 2017 starten we met: "De Rainbow Kids Club". De Rainbow Kids Club is van alle kerken in Haaksbergen. Één keer in de maand is er op vrijdag een activiteit in het Gemeentecentrum bij de Maranatha kerk in Haaksbergen (Enschedesestraat 16).
De activiteiten zijn verschillend. Zo kunnen we gaan knutselen, spelletjes spelen, film kijken, uitstapjes maken, speurtochten organiseren en nog vele andere activiteiten. Ook staan we soms stil bij de feesten uit het kerkelijk jaar. We beginnen de activiteit om 16.30 uur en we sluiten af om 19.00 uur. Wij zorgen er altijd voor datje wat lekker warms te eten krijgt. Hieronder vind je de data voor het komende seizoen:

lees meer »
 
Gevraagd: koster Wiedenbroek Gevraagd: koster Wiedenbroek

Gevraagd: koster voor de Wiedenbroek-diensten.
Onze trouwe koster Yesa Bozoghlan gaat een opleiding volgen waardoor hij niet meer volledig beschikbaar is voor het kosteren bij de diensten in het Wiedenbroek. Wij zijn op zoek naar iemand die dat wil doen. De diensten vinden plaats op vrijdagmiddag in de oneven weken om 15.00 uur. Van de koster verwachten wij dat zij/ hij beschikbaar is van 14.15 — 16.15. Het gaat om het klaarmaken van de kapel voor de kerkdienst, een aantal eenvoudige werkzaamheden in een aangename, informele sfeer met enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Je wordt vrijwilliger bij Livio en bent dus verzekerd. lnlichtingen bij: ds. Jan Bouwmeester, (0651905837 of 0900-9200, of

 
Bloemendienst Bloemendienst

Jarenlang, ik weet eigenlijk niet beter, werden op zaterdagochtend de bloemen voor de bloemendienst bij onze koster Martin Slomp ingeleverd. Maar nu is hij met pensioen. En is hiervoor dus niet meer beschikbaar. Gelukkig hebben we een oplossing gevonden. U kunt de bloemen op zaterdagochtend tussen 10 en 11 uur brengen naar de heer en mevrouw Fianke- Hilberink. Hun adres is Zeedijk 29. Wilt u dit alstublieft onthouden voor als u aan de beurt bent?
Fred Groot Nibbelink scriba

 
Kerktelefoon Kerktelefoon

Graag willen we nogmaals de aandacht vestigen op de mogelijkheid om de kerkdienst live te beluisteren via de kerktelefoon of via internet. Voor het geval u geen computer heeft stelt de kerk een speciale ontvanger ter beschikking om hiermee de dienst te volgen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725.
Wanneer u over een computer of tablet beschikt, dan kunt u via www.kerkomroep.nl   naar een website waar u de plaatsnaam Haaksbergen invult. Ook kunt u hier de diensten van de afgelopen tijd beluisteren.
Wanneer u over een papieren orde van dienst wilt beschikken kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725. Deze wordt dan bij u thuisbezorgd. Ook kunt u de orde van dienst via de website inzien (klik hier).

 

 
app PKN-Haaksbergen app PKN-Haaksbergen

app van de PKN voor Haaksbergen
Onlangs heeft de Protestantse Kerk Nederland speciaal voor alle gemeentes een kerk-app ontwikkeld. We hebben de app ook voor onze gemeente beschikbaar. Lees hier meer, ook hoe u hem (gratis) kunt downloaden.