Algemene informatie

Algemene informatie
Pastorale zorg
Dominee A.J. Stein en Dominee W. Heeren. 
Contactgegevens. Klik hier

Pastoraal ouderenwerkers (80+ pastoraat).
Mw. M. Molderink - Miedema en Mw. J. Loorbach
Contactgegevens. Klik hier

E-mail kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pkn-haaksbergen.nl
(voor in-en uitschrijven lidmaatschap)
 
Over de website

Over de website
Ontdek je een niet werkende link of onjuiste informatie, heb je een nieuwsbericht of leuke foto? Laat het ons weten!

> Ad Oostlander. Email: webmaster@pkn-haaksbergen.nl
Het gezicht achter de web site
> Bekijk onze privacy verklaring
 
Kerkblad

Kerkblad

Het 'Kerkblad' is een belangrijke schakel in de informatievoorziening van de gemeenteleden en geïnteresseerden. Twee maal per jaar wordt op elk adres van de leden een exemplaar bezorgd. Het Kerkblad verschijnt tien tot elf keer per jaar. Het blad wordt gevuld door gemeenteleden en biedt indien mogelijk ruimte aan berichten van de landelijke kerk. 
Kopijadres
E-Mail: kerkblad@pkn-haaksbergen.nl

lees meer »
 
Links

Links
Op deze pagina vindt u de externe linken van websites die wij een warm hart toedragen. Websites van instellingen van mensen en groeperingen waar wij als gemeente direct of indirect contact mee hebben. Door concerten in onze kerk, door pastorale zorg in zorginstellingen, door begeleiden van mensen die vastgelopen zijn. 
lees meer »
 
Privacy verklaring van de Protestantse gemeente Haaksbergen - Buurse

Privacy verklaring van de Protestantse gemeente Haaksbergen - Buurse
Voor de Protestantse kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang.
lees meer »
 
Disclaimer

Disclaimer
Op deze pagina vindt u een kort stukje tekst voor bezoekers van deze website die er op wijst dat informatie in een boodschap alleen voor de geadresseerde is bedoeld en dat wij niet aansprakelijk kan worden gesteld voor verkeerd gebruik van de informatie.
lees meer »