Contact opnemen Contact opnemen

   
Algemeen correspondentie adres

------------------------------

 Protestantse kerk Gemeente Haaksbergen-Buurse
Jhr. Von Heijdenstraat 4
7481 ED Haaksbergen

Ingrid Beumer

Ledenadministratie
---------------

Gaat u verhuizen? Trouwplannen? Een geboorte? Verdriet of verlies? Heeft u gehoord of iemand zich vanuit een andere plaats hier heeft gevestigd? In alle gevallen graag bericht aan de Ledenadministratie. Lidmaatschap in soorten en maten. 


Op de Ledenadministratie is werkzaam:
Ingrid Beumer
 053-574 1725
mail kerkelijkbureau@pkn-haaksbergen.nl

Aanwezig: dinsdag-, woensdag- en donderdag van 9.00 - 12.00 uur. 

Of heeft u een andere vraag?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, wij helpen u graag!

VUL HET CONTACT FORMULIER IN

En druk op versturen. Dan krijgt u snel van ons antwoo
rd.


Pastoraat
-------------Ds. A.J. Stein (predikant)
 053-573 8956
mail j.stein@pkn-haaksbergen.nl
Ds. Heeren (predikant)
 053-231 6060
mail w.heeren@pkn-haaksbergen.nl


J.J. de Greef (voorzitter college van ouderlingen)
 
 053 5742035 / 06-5496 4603
mail j.degreef@pkn-haaksbergen.nl


R.A. Habing (secretariaat)
  06-2692 7907

mail r.habing@pkn-haaksbergen.nl


Kerkenraad
----------------

Voorzitter
Th. van der Hulst
 053-574 3251 / 06-1032 5412
mail t.van.der.hulst@pkn-haaksbergen.nl

Scriba

A. van Heiningen-Meijerink
 053-572 3576 / 06-1216 0019 
mail scriba@pkn-haaksbergen.nl

Kerk in actie: Geven om te delen

Diakonie
----------

Secretariaat
A. van der Weide - ten Napel
mail a.vdweide@pkn-haaksbergen.nl


Voorzitter (interim)
Jan Tijink
  06-1538 5966
mail jan.tijink@pkn-haaksbergen.nl


Penningmeester
C. Kramer
mail c.kramer@pkn-haaksbergen.nlDiakonaal Maatschappelijke werk
Hilly Welmerink
 06-1910 3200.
mail h.welmerink@pkn-haaksbergen.nl

Aanwezig op maandag  en donderdag van 8.00 - 16:00 uur. Woensdagochtend 8:00 - 12:00 uur. Adres Kerkelijk BureauAdministratie diakonie 
Martin Beekhuizen
 053-5741725
mail diaconiehb@pkn-haaksbergen.nl​​;
Aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 - 12.00 uur.   
     
Actie Kerkbalans

College van Kerkrentmeesters
-------------------------
Voorzitter 
D.J. Klumpers
 053-572 9532 / 06-5425 1766
mail d.klumpers@pkn-haaksbergen.nl


Secretariaat
vacant
 
mail 

Penningmeester (geen lid kerkenraad)
J.F van Embden 

 06-549 689 81 
mail h.van.embden@pkn-haaksbergen.nlCantor-organist
Marion Röber
mail m.rober@pkn-haaksbergen.nl


 Bankrekeningen

Diakonie
NL22 ABNA 0591142414

College van Kerkrentmeesters 

Algemeen 
NL79 RABO 03737 20912

Kerkbalans
NL29 RABO 03737 20939

Vrije giften
NL79 RABO 03737 20912
o.v.v. het doel. Bijvoorbeeld Pastoraat, Kerkmuziek, Onderhoud Tuin, Onderhoud Kerkgebouwen  

Kerkblad
NL79 RABO 03737 20947

Solidariteitskas
NL79 RABO 03737 20920

Alle CVK rekeningen t.n.v. Protestantse gemeente Haaksbergen - Buurse

 

De begraafplaats aan de Buurserstraat is in een aparte stichting onder­gebracht, de Stichting Protestantse Begraafplaats. 
Meer weten? Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website: www.protestantsebegraafplaatshaaksbergen.nl
Begraafplaats Buurse

De begraafplaats is gelegen aan de Alsteedseweg 22. Het beheer ervan gebeurt door Stichting Begraafplaatsen Buurse.

Secretaris
Mw. M. Nijhuis
 06-1183 2201
mail marliesnijhuis@outlook.com
terug