De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom. De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom.
Op deze pagina vindt u bijzonderheden over actuele onderwerpen en een overzicht van de kerkdiensten in de aanstaande periode. Via het menu bovenaan kunt u vele andere gegevens over ons bereiken.
 
Kerkdiensten in de aanstaande weken Kerkdiensten in de aanstaande weken
Alle diensten vinden plaats in de Protestantse kerk aan de Jhr Von Heijdenstraat in Haaksbergen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 
Datum Bijzonderheden Aanvang Voorganger(s)
5 apr Palmzondag
Internetdienst via kerkomroep.nl.
De kerk is gesloten.
10u00 Ds. O.Haasnoot
12 apr Pasen.
Internetdienst via kerkomroep.nl.
De kerk is gesloten.
10u00 Ds. A.J. Stein

Voor meer details, zie het rooster onder het tabblad vieringen (klik hier).
 
Luisterlijn PG Haaksbergen Luisterlijn PG Haaksbergen

Tel. 0857732043


“Nabijheid in tijden van afstand bewaren”

We hebben van de overheid als maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus de opdracht gekregen om afstand te houden tot onze naasten en contacten met anderen zoveel mogelijk te mijden. Door de beperkingen die ons dat oplegt kunnen angsten, eenzaamheid, hulpbehoevendheid of welke andere problemen dan ook, ontstaan. Vanuit de protestantse gemeente Haaksbergen- Buurse willen wij proberen bij te dragen aan een oplossing daarvan.

We bieden het volgende aan: ....
lees meer »
 
Coronavirus Coronavirus
Het Coronavirus zal ons doen en laten voor langere tijd beïnvloeden.
Het moderamen heeft donderdag 19 maart lijnen getrokken voor de nabije toekomst van ons gemeenteleven in deze bijzondere situatie.
Het is van groot belang dat we nu zoveel “sociale afstand” bewaren als maar mogelijk is. In de eerste plaats met het oog op kwetsbare mensen, maar ook in ieders eigen belang.
Evengoed willen we als geloofsgemeenschap nu gehoor geven aan onze roeping om
  • naar elkaar (en ieder ander ook!) om te zien en nabij te zijn in geloofs en levensvragen;
  • ons geloof te vieren en te belijden;
  • ons diepe respect te betuigen aan iedereen die nu alles op alles zet om de zieken te verzorgen, ons land te besturen en de samenleving draaiend te houden.
.....
lees meer »
 
Internetkerkdiensten Internetkerkdiensten
Zoals u in het voorgaande artikel kunt lezen, heeft de kerkenraad besloten dat de kerkdiensten in de aankomende weken via het internet te beluisteren zullen zijn. De kerk zal gesloten blijven. Slechts de predikant en een beperkt aantal dienstdoende ambtsdragers zullen aanwezig zijn. De dienst is vrij en zonder inlogcode te beluisteren via kerkomroep.nl (klik hier). Let op: Door overbelasting van Kerkomroep.nl kan het zijn dat u om 09.55 moeilijk op de website komt. Om dezelfde reden kan het gebeuren dat u alleen geluid zonder beeld ontvangt. Dat ligt dan dus niet aan uw pc, laptop, ipad of ander apparaat. 10 minuten later lukt het misschien wel, na 12:00 uur lukt het zeker wel om de dienst met zowel beeld als geluid te ontvangen.

De beknopte orde van dienst van de aanstaande dienst kunt u klik hier vinden.
Een uitgebreidere versie vindt u hier .

Lees hieronder verder voor een uitgebreidere handleiding hoe u de kerkdiensten op de website van kerkomroep.nl kunt vinden.
lees meer »
 
Collecte in internetdienst Collecte in internetdienst
In de collectes krijgt onze solidariteit handen en voeten. Het is dus een wezenlijk onderdeel van onze kerkdiensten. Zolang we internetvieringen houden, wordt u vriendelijk verzocht uw bijdrage over te maken op
  • rekeningnummer NL79RABO0373720912
  • ten name van het College van Kerkrentmeesters,
  • onder vermelding van “collectegift (datum); 1e collecte € …… , 2e  collecte €…………”.
De collectebestemmingen zijn ook vermeld bij de bijzonderheden van de kerkdiensten op de website.
Onze partners rekenen ook nu op ons!
 
Klokken van troost en hoop Klokken van troost en hoop
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om ook op de woensdagen in de maand april van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden.
lees meer »
 
Stiltevieringen (vespers) Stiltevieringen (vespers)
 in de 40dagentijd, vanaf woensdag 4 maart
(Update: vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus vervallen de bijeenkomsten in de aankomende weken. )

Al vele jaren zijn er in Haaksbergen doordeweekse stiltevieringen (vespers) op weg naar Pasen.
 
In de  weken voor Pasen zijn er net als voorgaande jaren zes ‘Stiltevieringen’ (vespers). Dat zijn laagdrempelige meditatieve momenten waarin stilte omlijst wordt met gebed, Bijbellezing en zang.
Dit jaar zijn de Stiltevieringen (vespers)  op de woensdagavond van 19:00 – 19:25 uur. Op die manier kunnen zowel de cantorij van Usselo als die van Haaksbergen een rol spelen  in de stiltevieringen.   

Iedereen is welkom in deze ‘Stiltevieringen’ : mensen geworteld in de één of de andere geloofsgemeenschap net zo goed als mensen zonder binding aan welke geloofstraditie ook maar. We kunnen elkaar de ruimte bieden stil te worden en af te stemmen op  de innerlijke stem. Het is een open en oecumenisch initiatief van genoemde protestantse gemeenten.
lees meer »
 
Liturgische schikkingen Liturgische schikkingen
In elke dienst tijdens de 40dagentijd staat er een liturgische schikking in de kerk. Deze schikking wordt vanuit een beginvorm opgebouwd tot aan pasen. Hieronder de reeks schikkingen in klein formaat. Klik op "lees meer" voor groter formaat, met daarbij een korte toelichting. Een uitgebreidere toelichting kunt u lezen door hier te klikken.
 
1e zondag 2e zondag
3e zondag 4e zondag
 
5e zondag  
lees meer »
 
Muzikale bezinning Muzikale bezinning
(Update: vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus vervalt deze bijeenkomst.)

pianiste Karin Kuijper en ds. Carel ter Linden
in Haaksbergen

Op de zondagmiddag van Palm Pasen – 5 april om 15.00 uur – voeren zij de zogenaamde “Zeven Kruiswoorden” van Joseph Haydn uit in de protestantse kerk in Haaksbergen. Na afloop is er gelegenheid voor het publiek om nog even wat na te praten met de uitvoerenden in de Richtershof. Toegang: vrije gift.
lees meer »
 
Sobere Maaltijd Sobere Maaltijd
in de vastentijd op woensdag 8 april van 18.00-19.00 uur in Haaksbergen
(Update: vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus vervalt deze bijeenkomst.)
Om stil te staan bij de honger in de wereld en  de verspilling van  voedsel organiseren verschillende kerken ook dit jaar weer een oecumenische Sobere Maaltijd. De maaltijd wordt gehouden op woensdag 8 april in de Richtershof, Jhr Von Heijdenstraar 6 in Haaksbergen. De maaltijd is van 18.00 – 19.00 uur.
lees meer »
 
Vrijwilligers Wiedenhof gevraagd! Vrijwilligers Wiedenhof gevraagd!
Met ingang van oktober 2019 is er eenmaal per maand op zaterdagochtend een protestantse kerkdienst in het ‘Grand Café’ van zorginstelling Wiedenhof.
Daarvoor worden bewoners uitgenodigd, opgehaald, begeleid en weer teruggebracht naar hun afdelingen. De diensten zijn vaak een lichtpuntje in het dagelijkse leven van de zeer hulpbehoevende bewoners. Hier in teamverband aan meewerken kan dan ook veel voldoening geven. Vooraf wordt er gezellig samen koffiegedronken. Aanwezigheid is wenselijk van 10.00 tot 12.00 uur.

Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar een aantal nieuwe enthousiaste vrijwilligers M/V, die het team willen komen versterken.....
lees meer »
 
Kerkcafé Kerkcafé
(Update: vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus vervalt deze bijeenkomst.)
Elke laatste vrijdag van de maand is er voor de middengeneratie een mogelijkheid om informeel elkaar te ontmoeten. Ben je tussen de 30 en 55 jaar, dan zouden we het heel fijn vinden om je te verwelkomen.
Het Gemeentecentrum (aan de Enschedesestraat) is dit keer open vanaf 20.00 uur.

Hopelijk tot ziens op vrijdagavond 24 april!

Groetjes, Gert en Johan
lees meer »
 
Rainbowkids club Rainbowkids club
Vrijdagmiddag 10 mei hadden we met de kinderen van de RainbowKids Club een gezellige middag bij recreatiehof  Stien'nBoer.
We begonnen om vijf uur met een spelletje mid-getgolf. En als je dat nog niet eerder gedaan hebt, is het best lastig dat balletje in de hole te krijgen. Maar we vermaakten ons er prima mee.
Om een uur of zes gingen we in groepjes naar de binnenspeeltuin waar we eerst gingen eten. We kregen ranja en patat met een snack, daarna kon-den we nog even de binnenspeeltuin in.
Om zeven uur was het tijd om te vertrekken.....
lees meer »
 
Kerktelefoon Kerktelefoon
Graag willen we nogmaals de aandacht vestigen op de mogelijkheid om de kerkdienst live te beluisteren via de kerktelefoon of via internet. Voor het geval u geen computer heeft stelt de kerk een speciale ontvanger ter beschikking om hiermee de dienst te volgen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725.
Wanneer u over een computer of tablet beschikt, dan kunt u via www.kerkomroep.nl   naar een website waar u de plaatsnaam Haaksbergen invult. Ook kunt u hier de diensten van de afgelopen tijd beluisteren.
Wanneer u over een papieren orde van dienst wilt beschikken kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725. Deze wordt dan bij u thuisbezorgd. Ook kunt u de orde van dienst via de website inzien (klik hier).