De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom. De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom.
Op deze pagina vindt u bijzonderheden over actuele onderwerpen en een overzicht van de kerkdiensten in de aanstaande periode. Via het menu bovenaan kunt u vele andere gegevens over ons bereiken.
 
GEWOON DOEN GEWOON DOEN
Maatschappelijke betrokkenheid in de praktijk.

Voor de doe-dag 'GEWOON DOEN' zijn door stichting Present drie klussen geslecteerd: 'Ontmoeting', 'Tuin opruimen' en 'Ontruiming'.  Inschrijven op één van deze klussen kan tot 1 oktober as. via  h.welmerink@pkn-haaksbergen.nl of 06 57 48 77 01, c.roessen@pkn-haaksbergen.nl  of j.stein@pkn-haaksbergen.nl .

lees meer »
 
Kerkdiensten in de aanstaande weken Kerkdiensten in de aanstaande weken
Alle diensten vinden plaats in de Protestantse kerk aan de Jhr Von Heijdenstraat in Haaksbergen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 
Datum Bijzonderheden Aanvang Voorganger(s)
20 september Dienst onder Coronavoorwaarden. Startzondag 10u00 Ds. A.J. Stein
27 september Eucumenische vredesdienst in de Pancratiuskerk 10u00 Ds. O.G. Haasnoot e.a.
 
Zing, dans, speel mee in… de musical ‘Moet je Daniël zien’ Zing, dans, speel mee in… de musical ‘Moet je Daniël zien’

Vrijdag 11 september jl. was er een geslaagde infobijeenkomst over de 10ermusical. Een tiental jongeren  heeft al belangstelling getoond voor een rol in de tienerMusical “Moet je Daniël zien”. Dat is veelbelevond, maar er zijn 18 rollen te verdelen. We zijn er dus nog niet helemaal. Daarom gaan we nog even door met werven. Met de herfstvakantie moet duidelijk zijn of we voldoende spelers gevonden hebben.

Belangstellenden kunnen zich voor informatie en opgave wenden tot  pstor  f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of ds. Job Stein j.stein@pkn-haaksbergen.nl

Als het een opgave betreft graag vermelden: 
lees meer »
 
Naar de kerk. U mag weer! Naar de kerk. U mag weer!
Op zondag 30 augustus gaan de deuren van de kerk aan de Jonkheer Von Heijdenstraat weer open. Kerkgangers moeten zich vooraf wel opgeven. Dat kan bij Gerrie Verbeek tijdens de openingstijden van het Kerkelijk Bureau en tot uiterlijk de donderdag 12.00 uur voorafgaand aan de zondag. Na dat tijdstip wordt er geen mail meer gelezen of telefoon beantwoord.
We willen bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren en zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde. Het is nog even niet anders, en daarom zijn er enkele regels:...
lees meer »
 
Internetkerkdiensten Internetkerkdiensten
https://www.pkn-haaksbergen.nl/uploads/klant155/images/logoKerkomroep.pngZoals u in het voorgaande artikel kunt lezen, is het weer mogelijk in de kerk bijeen te komen voor diensten, met inachtneming van een aantal beperkingen. Het is door deze beperkingen, bv aan het maximale aantal aanwezigen, nog steeds denkbaar dat u de dienst slechts via het internet kunt volgen. Daarom blijft het vooralsnog mogelijk de dienst vrij en zonder inlogcode te beluisteren via kerkomroep.nl (klik hier). Let op: Door overbelasting van Kerkomroep.nl kan het zijn dat u om 09.55 moeilijk op de website komt. Om dezelfde reden kan het gebeuren dat u alleen geluid zonder beeld ontvangt. Dat ligt dan dus niet aan uw pc, laptop, ipad of ander apparaat. 10 minuten later lukt het misschien wel, na 12:00 uur lukt het zeker wel om de dienst met zowel beeld als geluid te ontvangen. Voor de zekerheid nemen we zelf de dienst ook op.

De orde van dienst vindt u hier (startzondag, anders-dan-anders).
De beknopte versie van de orde van dienst vindt u hier.

Het beluisteren van kerkdiensten via internet gaat als volgt:....
lees meer »
 
Richtershof weer voorzichtig open voor gebruik Richtershof weer voorzichtig open voor gebruik
Wegens de “Corona-maatregelen” was het gedurende een paar maanden niet mogelijk om te vergaderen in het Richtershuis en de Richtershof. Vanaf 2 juni zijn de vergaderruimtes en de zaal van het Richtershof onder voorwaarden weer beschikbaar voor bijeenkomsten. Eerst alleen voor kerkelijke activiteiten. In juni starten we voorzichtig op met maximaal 1 groep per dagdeel.
 
lees meer »
 
Coronavirus Coronavirus
Het Coronavirus zal ons doen en laten voor langere tijd beïnvloeden.
Het moderamen heeft donderdag 19 maart lijnen getrokken voor de nabije toekomst van ons gemeenteleven in deze bijzondere situatie.
Het is van groot belang dat we nu zoveel “sociale afstand” bewaren als maar mogelijk is. In de eerste plaats met het oog op kwetsbare mensen, maar ook in ieders eigen belang.
Evengoed willen we als geloofsgemeenschap nu gehoor geven aan onze roeping om
  • naar elkaar (en ieder ander ook!) om te zien en nabij te zijn in geloofs en levensvragen;
  • ons geloof te vieren en te belijden;
  • ons diepe respect te betuigen aan iedereen die nu alles op alles zet om de zieken te verzorgen, ons land te besturen en de samenleving draaiend te houden.
.....
lees meer »
 
Collecte in internetdienst Collecte in internetdienst
In de collectes krijgt onze solidariteit handen en voeten. Het is dus een wezenlijk onderdeel van onze kerkdiensten. Zolang we internetvieringen houden, wordt u vriendelijk verzocht uw bijdrage over te maken op
  • rekeningnummer NL79RABO0373720912
  • ten name van het College van Kerkrentmeesters,
  • onder vermelding van “collectegift (datum); 1e collecte € …… , 2e  collecte €…………”.
Onze partners rekenen ook nu op ons!
 
Kerktelefoon Kerktelefoon
Graag willen we nogmaals de aandacht vestigen op de mogelijkheid om de kerkdienst live te beluisteren via de kerktelefoon of via internet. Voor het geval u geen computer heeft stelt de kerk een speciale ontvanger ter beschikking om hiermee de dienst te volgen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725.
Wanneer u over een computer of tablet beschikt, dan kunt u via www.kerkomroep.nl   naar een website waar u de plaatsnaam Haaksbergen invult. Ook kunt u hier de diensten van de afgelopen tijd beluisteren.
Wanneer u over een papieren orde van dienst wilt beschikken kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725. Deze wordt dan bij u thuisbezorgd.