De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom. De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom.

Op deze pagina vindt u bijzonderheden over actuele onderwerpen en een overzicht van de kerkdiensten in de aanstaande periode. Via het menu bovenaan kunt u vele andere gegevens over ons bereiken.

 
Kerkdiensten in de aanstaande weken Kerkdiensten in de aanstaande weken

Alle diensten vinden plaats in de Protestantse kerk aan de Jhr Von Heijdenstraat in Haaksbergen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 

Datum Bijzonder-
heden
Aanvang Voorganger(s)
24 maart Dienst 10u00 Ds. A.J. Stein
26 maart Oec. Vesper 19u00  
31 maart Dienst 10u00 Ds. A.J. Stein
2 april Oec. vesper 19u00  

Voor meer details, zie het rooster onder het tabblad vieringen (klik hier).

 
Ds. A.J. Stein verbonden Ds. A.J. Stein verbonden

Op 3 maart is in een feestelijke dienst van Schrift en Tafel ds. A.J. Stein verbonden aan de Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse.
Zoals te verwachten, was het een volle dienst, zowel inhoudelijk als wat betreft het aantal kerkgangers. Vele gemeenteleden, familie, vrienden, collega’s van dichtbij en van verder weg, vertegenwoordigers van andere geloofsgemeenschappen, kerkelijke functionarissen en vertegenwoordigers van de burgerlijke gemeente woonden de dienst bij.
Ds. Stein is meteen aan de slag gegaan met een kennismakingsprogramma. Hij heeft de aangekochte pastorie echter nog niet kunnen betrekken, omdat er nog onderhoudswerk en een kleine verbouwing nodig zijn. Op 25 april trekt hij er in. Zijn adres zal dan zijn:
De Nolle 53
7482GR Haaksbergen.
Tot die tijd kunt u hem bereiken via het kerkelijk bureau of via e-mail of via tel. 0314 623203.
De scriba

 
Liturgische schikkingen Liturgische schikkingen

Zoals gebruikelijk in de 40-dagentijd, staat er elke kerkdienst een nieuwe schikking opgesteld. Hieronder zijn ze opgesomd, met ernaast de tekst.
Het centrale thema is "Levenskracht".

 

1e zondag (10 maart): Leven
Lucas 4:1-13
Áls u de zoon van God bent,
beveel die steen dan in een
brood te veranderen’.
Er staat geschreven:
“De mens leeft niet van brood alleen.”

lees meer »
 
Vespers in de 40-dagentijd Vespers in de 40-dagentijd

Elke dinsdagavond in de veertigdagentijd wordt er een vesper gehouden om 19.00 uur in de Protestantse kerk aan de Jhr von Heijdenstraat.
Thema is: de kruiswoorden van Jezus.
12 maart     Vader vergeef het hun
19 maart     Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn
26 maart     Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?
  2 april        Mij dorst.
  9 april        Het is volbracht
16 april        Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.

U bent van harte welkom!
Namens het pastoresconvent, ds. Gonda Elzenga

 
Geloven in Buurse Geloven in Buurse

31 maart 2019
Oecumenische viering
om 10 uur, in het kerkgebouw aan de Alsteedseweg in Buurse
georganiseerd door de werkgroep Geloven in Buurse

lees meer »
 
Paaskaars maken Paaskaars maken

Net als vorig jaar zal ook dit jaar weer een groep gemeenteleden nieuwe paaskaarsen kunnen ontwerpen en maken. Dat kan onder leiding van Jeanette van Embden en ds. Gonda Elzenga op za­terdagoch­tend 6 april van 10 uur tot 12 uur in de Maranathakerk. De foto toont de groep bezig met de grote paaskaars die in 2018 werd gemaakt. Voor de kindernevendienst werd een tweede, wat kleinere kaars gemaakt.

Voor al het materiaal wordt gezorgd. U kunt zich aanmelden bij Jeanette op email
of tel 06 - 254 03 373. Neem gerust uw / je goede ideeën mee!

 
Kerkennacht Kerkennacht


Oproep!

Amateurs schilderen en tekenen
Haaksbergse gebedshuizen
Aanleiding
Geïnspireerd door het thema “Is dit ook kerk?” willen de kerken van Nederland tijdens de Kerkennacht 2019 de andere, soms verborgen, kanten van het kerk-zijn tonen. In Haaksbergen, waar de Protestante gemeente Haaksbergen-Buurse en de Rooms-katholieke Franciscusparochie daarbij samenwerken, ligt het accent op de verbondenheid van de kerken met kunst en muziek. Ons motto: “Dit zijn we ook”.

Schilderen en tekenen
In het jaar waarin we het overlijden van Rembrandt, driehonderdvijftig jaar geleden, .....

lees meer »
 
Dagtocht naar Dordrecht Dagtocht naar Dordrecht

De dagtocht naar de herdenking van de synode van Dordrecht in 1618/1619 op 25 april 2019

In het programma dat u heeft eerder kunnen lezen was een onjuiste datum vermeld. We vertrekken op donderdag 25 april 2019. Ook hebben we in overleg met de VVV van Dordrecht het programma wat aangepast.

Het vertrek is om 07.30 uur vanaf sporthal de Els, Trompstraat 20 in Haaksbergen. Onderweg wordt u bijgepraat over de Synode en de gevolgen daarvan.

Aangekomen in Dordrecht ----

 

lees meer »
 
Ensemble Olifantasique Ensemble Olifantasique

Terugblik Honhoforgelconcert 4 november.
Op deze prachtige zondagmiddag kwamen velen naar de kerk om dit concert bij te wonen. Zoveel dat we programmaboekjes tekort kwamen. Het was dan ook een aanlokkelijk programma: het requiem van Faure en werken van Bach.

 

lees meer »
 
Rainbow Kids Club Rainbow Kids Club

Ook dit seizoen houden we weer Rainbow Kids Club in de Maranathakerk.
Dit jaar beginnen we om vijf uur 's middags en rond een uur of zeven zijn we klaar.
De club is bestemd voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Heb je zin om te komen, neem dan gerust een vriendje of vriendinnetje mee.

Meld je wel even aan bij Mariëlla van 't Hof (06 15418207) of Froukje Braam (06 24762225), dan is er genoeg te eten en kunnen we je ouders via Whatsapp op de hoogte houden.
De eerste bijeenkomst is dit seizoen op 14 september van 17.00 tot 19.00 uur.
Daarna is er weer club op 12 oktober van 17.00 tot 19.00 uur.....

lees meer »
 
Kerkcafé Kerkcafé

Elke laatste vrijdag van de maand is er voor de middengeneratie een mogelijkheid om informeel elkaar te ontmoeten. Ben je tussen de 30 en 55 jaar, dan zouden we het heel fijn vinden om je te verwelkomen.
Het Gemeentecentrum (aan de Enschedesestraat) is open en de koffie is gezet vanaf 20.00 uur.
Maar als je later op de avond wilt komen en een glaasje wijn, een biertje of wat fris met ons wilt drinken, is dat ook prima!
Hopelijk tot ziens op vrijdagavond 29 maart!

Groetjes, Gert, Gonda, en Johan

lees meer »
 
Bloemendienst: afgeven Bloemendienst: afgeven

U kunt de bloemen op zaterdagochtend tussen 10 en 11 uur brengen naar de heer en mevrouw Fianke- Hilberink. Hun adres is Zeedijk 29. Wilt u dit alstublieft onthouden voor als u aan de beurt bent?
Piet van Genderen, scriba

 
Kerktelefoon Kerktelefoon

Graag willen we nogmaals de aandacht vestigen op de mogelijkheid om de kerkdienst live te beluisteren via de kerktelefoon of via internet. Voor het geval u geen computer heeft stelt de kerk een speciale ontvanger ter beschikking om hiermee de dienst te volgen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725.
Wanneer u over een computer of tablet beschikt, dan kunt u via www.kerkomroep.nl   naar een website waar u de plaatsnaam Haaksbergen invult. Ook kunt u hier de diensten van de afgelopen tijd beluisteren.
Wanneer u over een papieren orde van dienst wilt beschikken kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725. Deze wordt dan bij u thuisbezorgd. Ook kunt u de orde van dienst via de website inzien (klik hier).