De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom. De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom.

Op deze pagina vindt u bijzonderheden over actuele onderwerpen en een overzicht van de kerkdiensten in de aanstaande periode. Via het menu bovenaan kunt u vele andere gegevens over ons bereiken.

 
Kerkdiensten in de aanstaande weken Kerkdiensten in de aanstaande weken

Alle diensten vinden plaats in de Protestantse kerk aan de Jhr Von Heijdenstraat in Haaksbergen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 

Datum Bijzonder-
heden
Aanvang Voorganger(s)
24 juni Afscheid kindernevendienst 10u00 Mw. ds. H.J. Elzenga
1 juli Dienst in de Twentse Sproake 10u00 Dhr. G. Bouwhuis
8 juli Dienst 10u00 Mw. ds. A. Groeneveld

Voor meer details, zie het rooster onder het tabblad vieringen (klik hier).

 
Beroepingswerk Beroepingswerk

Op een aparte pagina (klikt u hier) treft u diverse documenten aan die verband houden met de vacature voor een

predikant (m/v) voor 1.0 fte
die de Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse gesteld heeft.
Daar staat ook hoe gemeenteleden eventueel namen kunnen opgeven van door hen geschikt geachte predikanten.

 
Concept Beleidsplan Concept Beleidsplan

Het concept beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van donderdag 31 mei 2018 besproken. Er werden enkele wijzigingen voorgesteld. Nadat deze zijn verwerkt ligt het concept Beleidsplan 2018-2022 van de Protestantse Gemeente te Haaksbergen-Buurse vanaf woensdag 6 juni ter inzage op het kerkelijk bureau. Gemeenteleden kunnen vragen en opmerkingen over de inhoud indienen tot uiterlijk 22 juni 2018. Die worden daarna verwerkt in de definitieve versie. Deze kan dan tijdens de volgende kerkenraadsvergadering, op 5 juli 2018, worden goedgekeurd.
Fred Groot Nibbelink,
scriba

 
Actuele ontwikkelingen Actuele ontwikkelingen

De stand van zaken rond het emeritaat van Ds.N.J. Pronk en wat daar het vervolg op is, vindt u in alle beschikbare details op deze webpagina beschreven.

 
Kerkcafé Kerkcafé

Op vrijdagavond 29 juni hebben we voor de tweede keer “het Kerkcafé”.
Vanaf 20.00 staat de koffie klaar in het gemeentecentrum aan de Enschedesestraat 16.
Vrijdagavond 25 mei, hebben wij met een leuke groep mensen voor het eerst kennis gemaakt met het nieuwe initiatief  “Kerkcafé”.  Het was zo'n ontspannen sfeer waarbij je elkaar als vanzelf wat beter leert kennen, ook omdat er ruimte was om vrij van gedachten te wisselen met elkaar.
Iedereen vond het dan ook echt voor herhaling vatbaar, dus hopelijk kunnen er voor de volgende keer wat extra stoelen/barkrukken worden bijgezet,…

lees meer »
 
Paaskaars Paaskaars

De paaskaars dit jaar zelf versieren, is goed gelukt. Een tiental gemeenteleden, jong en oud, hebben onder de deskundige leiding van Jeanette van Embden een mooi stukje werk geleverd.

In de Paasmorgendienst gaf Anne ter Welle de volgende uitleg over de betekenis van de afbeeldingen op de grote kaars en op de kaars voor de kindernevendienst.

 "Over de grote paaskaars
U ziet ten eerste een kruis met bladeren. Deze is afkomstig uit het ontwerp dat ik had gemaakt. Ik had voor dit kruis in mijn ontwerp gekozen, omdat ik de combinatie erg mooi vind, omdat deze twee tegenstellingen in zich heeft. ..

 

lees meer »
 
Jeugdwerk Jeugdwerk

Hé jongens en meiden van de basisschool,

Vrijdag 14 september 2018 starten we met een nieuw seizoen van "De Rainbow Kids Club". De Rainbow Kids Club is van alle kerken in Haaksbergen. Één keer in de maand is er op vrijdag een activiteit in het Gemeentecentrum bij de Maranatha kerk in Haaksbergen (Enschedesestraat 16).
De activiteiten zijn verschillend. Zo kunnen we gaan knutselen, spelletjes spelen, film kijken, uitstapjes maken, speurtochten organiseren en nog vele andere activiteiten. Ook staan we soms stil bij de feesten uit het kerkelijk jaar....

lees meer »
 
Gevraagd: koster Wiedenbroek Gevraagd: koster Wiedenbroek

Gevraagd: koster voor de Wiedenbroek-diensten.
Onze trouwe koster Yesa Bozoghlan gaat een opleiding volgen waardoor hij niet meer volledig beschikbaar is voor het kosteren bij de diensten in het Wiedenbroek. Wij zijn op zoek naar iemand die dat wil doen. De diensten vinden plaats op vrijdagmiddag in de oneven weken om 15.00 uur. Van de koster verwachten wij dat zij/ hij beschikbaar is van 14.15 — 16.15. Het gaat om het klaarmaken van de kapel voor de kerkdienst, een aantal eenvoudige werkzaamheden in een aangename, informele sfeer met enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Je wordt vrijwilliger bij Livio en bent dus verzekerd. lnlichtingen bij: ds. Jan Bouwmeester, (0651905837 of 0900-9200, of

 
Bloemendienst Bloemendienst

Jarenlang, ik weet eigenlijk niet beter, werden op zaterdagochtend de bloemen voor de bloemendienst bij onze koster Martin Slomp ingeleverd. Maar nu is hij met pensioen. En is hiervoor dus niet meer beschikbaar. Gelukkig hebben we een oplossing gevonden. U kunt de bloemen op zaterdagochtend tussen 10 en 11 uur brengen naar de heer en mevrouw Fianke- Hilberink. Hun adres is Zeedijk 29. Wilt u dit alstublieft onthouden voor als u aan de beurt bent?
Fred Groot Nibbelink scriba

 
Kerktelefoon Kerktelefoon

Graag willen we nogmaals de aandacht vestigen op de mogelijkheid om de kerkdienst live te beluisteren via de kerktelefoon of via internet. Voor het geval u geen computer heeft stelt de kerk een speciale ontvanger ter beschikking om hiermee de dienst te volgen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725.
Wanneer u over een computer of tablet beschikt, dan kunt u via www.kerkomroep.nl   naar een website waar u de plaatsnaam Haaksbergen invult. Ook kunt u hier de diensten van de afgelopen tijd beluisteren.
Wanneer u over een papieren orde van dienst wilt beschikken kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725. Deze wordt dan bij u thuisbezorgd. Ook kunt u de orde van dienst via de website inzien (klik hier).