De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom. De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom.
Op deze pagina vindt u bijzonderheden over actuele onderwerpen en een overzicht van de kerkdiensten in de aanstaande periode. Via het menu bovenaan kunt u vele andere gegevens over ons bereiken.
 
Kerkdiensten in de aanstaande weken Kerkdiensten in de aanstaande weken
Alle diensten vinden plaats in de Protestantse kerk aan de Jhr Von Heijdenstraat in Haaksbergen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 
Datum Bijzonderheden Aanvang Voorganger(s)
23 feb Afscheidsdienst ds. Elzenga
Er is kindernevendienst
10u00 Mw. ds. H.J. Elzenga
1 mrt Dienst 10u00 Ds. A.J. Stein
4 mrt Stilteviering i.s.m. de PG Usselo
Locatie: Prot. kerk Usselo
19u00 Ds. O. Haasnoot
8 mrt Dienst 10u00 Ds. N.J. Pronk
11 mrt Stilteviering i.s.m. de PG Usselo
Locatie: Prot. kerk Haaksbergen
19u00 Ds. A.J. Stein

Voor meer details, zie het rooster onder het tabblad vieringen (klik hier).
 
Mw. ds. H.J. Elzenga neemt afscheid Mw. ds. H.J. Elzenga neemt afscheid
Ook via deze weg wil de kerkenraad u meedelen dat onze predikant ds. Gonda Elzenga onze gemeente gaat verlaten. Zij is namelijk per 1 maart van dit jaar benoemd in een nieuwe functie bij Livio, waar zij geestelijk verzorger gaat worden in o.a. zorginstelling De Cromhoff in Enschede. Ondanks de lege plek die zij achter zal laten binnen de kerkenraad en onze kerk - en dat op meerdere terreinen -, zijn wij blij voor ds. Elzenga met deze vervolgstap in haar carrière.
De kerkenraad wenst haar van harte geluk met haar nieuwe baan!
Namens de kerkenraad
De scriba
 
Uitnodiging afscheidsdienst mw. ds. H.J. Elzenga Uitnodiging afscheidsdienst mw. ds. H.J. Elzenga
De kerkenraad van de Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de dienst waarin
ds. H.J. Elzenga
afscheid neemt van haar dienstwerk als gemeentepredikant in ons midden. De reden van haar afscheid is dat zij per 1 maart 2020 benoemd is als geestelijk verzorger bij Livio.
Voorganger in deze dienst is mw. ds. H.J. Elzenga. De losmakingswoorden zullen worden uitgesproken door ds. A.J. Stein....
lees meer »
 
Gemeentebijeenkomst 1 maart Gemeentebijeenkomst 1 maart
Op zondagmorgen 1 maart belegt de kerkenraad om 11:15 uur (aansluitend aan de kerkdienst) een gemeentebijeenkomst in de kerkzaal aan de Jhr. Von Heijdenstraat 4, over een paar losse eindjes van de nieuwe Plaatselijke regeling.  Via dit bericht nodigt de kerkenraad de leden van de gemeente (en andere stemgerechtigden) die hun mening kenbaar willen maken hartelijk uit aanwezig te zijn.
lees meer »
 
Stiltevieringen (vespers) Stiltevieringen (vespers)
 in de 40dagentijd, vanaf woensdag 4 maart

Al vele jaren zijn er in Haaksbergen doordeweekse stiltevieringen (vespers) op weg naar Pasen.
 
In de  weken voor Pasen zijn er net als voorgaande jaren zes ‘Stiltevieringen’ (vespers). Dat zijn laagdrempelige meditatieve momenten waarin stilte omlijst wordt met gebed, Bijbellezing en zang.
Dit jaar zijn de Stiltevieringen (vespers)  op de woensdagavond van 19:00 – 19:25 uur. Op die manier kunnen zowel de cantorij van Usselo als die van Haaksbergen een rol spelen  in de stiltevieringen.   

Iedereen is welkom in deze ‘Stiltevieringen’ : mensen geworteld in de één of de andere geloofsgemeenschap net zo goed als mensen zonder binding aan welke geloofstraditie ook maar. We kunnen elkaar de ruimte bieden stil te worden en af te stemmen op  de innerlijke stem. Het is een open en oecumenisch initiatief van genoemde protestantse gemeenten.
lees meer »
 
Lentekriebels op het Honhoforgel Lentekriebels op het Honhoforgel
Op 29 maart vindt het voorjaarsconcert plaats georganiseerd door de orgel/concertcommissie van onze Protestantse Gemeente. De aanvang is om 15u30. Het thema is dit keer Lentekriebels op het Honhoforgel.
lees meer »
 
Muzikale bezinning Muzikale bezinning
pianiste Karin Kuijper en ds. Carel ter Linden
in Haaksbergen

Op de zondagmiddag van Palm Pasen – 5 april om 15.00 uur – voeren zij de zogenaamde “Zeven Kruiswoorden” van Joseph Haydn uit in de protestantse kerk in Haaksbergen. Na afloop is er gelegenheid voor het publiek om nog even wat na te praten met de uitvoerenden in de Richtershof. Toegang: vrije gift.
lees meer »
 
Basiscatechese Basiscatechese
14 november mocht ik 5 jongeren verwelkomen op de basiscatechese.
Het heeft wat voeten in de aarde gehad. De basiscatechese is een week later dan gepland en op een ander tijdstip dan gedacht, van start gegaan. Er waren begin november wel een paar aanmeldingen, maar met de kanttekening dat het uitgeschreven tijdstip de kinderen/gezinnen niet paste. 
Gelukkig kon er een tijdstip gevonden worden dat zowel de belangstellenden als ik wel konden. Dat is donderdagmiddag van 15:45 – 16:45uur in de Richtershof geworden. ...
lees meer »
 
20'ers beraad 20'ers beraad
Via de kleurrijke folder Spiritualiteit (‘voor ieder die verdieping zoekt en vragen stelt!’) bieden we vanuit de Parochie Sint Franciscus van Assisië en onze Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse veel mogelijkheden voor ontmoeting en inspiratie.

Eén van die activiteiten is een 20’ers beraad op maandagavond 28 januari 2020. Op zo’n leeftijdsberaad (er was eerder een 50’ers beraad en er staan in de komende jaren nog wat andere beraadsavonden op stapel) bomen we met leeftijdsgenoten over alles waar zij mee te maken hebben en hoe je je daar doorheen beweegt....
lees meer »
 
Vrijwilligers Wiedenhof gevraagd! Vrijwilligers Wiedenhof gevraagd!
Met ingang van oktober 2019 is er eenmaal per maand op zaterdagochtend een protestantse kerkdienst in het ‘Grand Café’ van zorginstelling Wiedenhof.
Daarvoor worden bewoners uitgenodigd, opgehaald, begeleid en weer teruggebracht naar hun afdelingen. De diensten zijn vaak een lichtpuntje in het dagelijkse leven van de zeer hulpbehoevende bewoners. Hier in teamverband aan meewerken kan dan ook veel voldoening geven. Vooraf wordt er gezellig samen koffiegedronken. Aanwezigheid is wenselijk van 10.00 tot 12.00 uur.

Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar een aantal nieuwe enthousiaste vrijwilligers M/V, die het team willen komen versterken.....
lees meer »
 
Kerkcafé Kerkcafé
Elke laatste vrijdag van de maand is er voor de middengeneratie een mogelijkheid om informeel elkaar te ontmoeten. Ben je tussen de 30 en 55 jaar, dan zouden we het heel fijn vinden om je te verwelkomen.
Het Gemeentecentrum (aan de Enschedesestraat) is dit keer open vanaf 18.30 uur.

Hopelijk tot ziens op vrijdagavond 28 februari!

Groetjes, Gert, Gonda, en Johan
lees meer »
 
Rainbowkids club Rainbowkids club
Vrijdagmiddag 10 mei hadden we met de kinderen van de RainbowKids Club een gezellige middag bij recreatiehof  Stien'nBoer.
We begonnen om vijf uur met een spelletje mid-getgolf. En als je dat nog niet eerder gedaan hebt, is het best lastig dat balletje in de hole te krijgen. Maar we vermaakten ons er prima mee.
Om een uur of zes gingen we in groepjes naar de binnenspeeltuin waar we eerst gingen eten. We kregen ranja en patat met een snack, daarna kon-den we nog even de binnenspeeltuin in.
Om zeven uur was het tijd om te vertrekken.....
lees meer »
 
Bloemendienst: afgeven Bloemendienst: afgeven
U kunt de bloemen op zaterdagochtend tussen 10 en 11 uur brengen naar de heer en mevrouw Fianke- Hilberink. Hun adres is Zeedijk 29. Wilt u dit alstublieft onthouden voor als u aan de beurt bent?
 
Kerktelefoon Kerktelefoon
Graag willen we nogmaals de aandacht vestigen op de mogelijkheid om de kerkdienst live te beluisteren via de kerktelefoon of via internet. Voor het geval u geen computer heeft stelt de kerk een speciale ontvanger ter beschikking om hiermee de dienst te volgen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725.
Wanneer u over een computer of tablet beschikt, dan kunt u via www.kerkomroep.nl   naar een website waar u de plaatsnaam Haaksbergen invult. Ook kunt u hier de diensten van de afgelopen tijd beluisteren.
Wanneer u over een papieren orde van dienst wilt beschikken kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725. Deze wordt dan bij u thuisbezorgd. Ook kunt u de orde van dienst via de website inzien (klik hier).