De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom. De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom.
Op deze pagina vindt u bijzonderheden over actuele onderwerpen en een overzicht van de kerkdiensten in de aanstaande periode. Via het menu bovenaan kunt u vele andere gegevens over ons bereiken.
 
Kerkdiensten in de aanstaande weken Kerkdiensten in de aanstaande weken
Alle diensten vinden plaats in de Protestantse kerk aan de Jhr Von Heijdenstraat in Haaksbergen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 
Datum Bijzonderheden Aanvang Voorganger(s)
31 mei Pinksteren. Oecumenische internetdienst via kerkomroep.nl.
De kerk is gesloten.
10u00 Ds. A.J. Stein,
Mw. M. Dijkman,
dhr. D. Dragt
7 juni Trinitatis. Internetdienst via kerkomroep.nl.
De kerk is gesloten.
10u00 Ds. O. Haasnoot

Voor meer details, zie het rooster onder het tabblad vieringen (klik hier).
 
Luisterlijn PG Haaksbergen Luisterlijn PG Haaksbergen

Tel. 0857732043


“Nabijheid in tijden van afstand bewaren”

We hebben van de overheid als maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus de opdracht gekregen om afstand te houden tot onze naasten en contacten met anderen zoveel mogelijk te mijden. Door de beperkingen die ons dat oplegt kunnen angsten, eenzaamheid, hulpbehoevendheid of welke andere problemen dan ook, ontstaan. Vanuit de protestantse gemeente Haaksbergen- Buurse willen wij proberen bij te dragen aan een oplossing daarvan.

We bieden het volgende aan: ....
lees meer »
 
Kerk in pinksterweekend Kerk in pinksterweekend
Zaterdag 30 mei:  Kaarsje branden in de kerk
Veel mensen, niet alleen kerkleden, ervaren het als een gemis dat alle kerkdeuren al zolang gesloten zijn. De drie christelijke geloofsgemeenschappen van Haaksbergen hebben in deze Coronatijd de handen ineengeslagen. Zij organiseren een gezamenlijk en bijzonder Pinkstermoment.  Dankzij de grote sociale terughoudendheid in maart en april is de Corona-uitbraak sterk teruggedrongen.  We willen vieren dat we dit met vereende krachten bereikt hebben.  Natuurlijk zijn en blijven er ook zorgen. Aan die pijn en moeite gaan we evenmin voorbij.

Zaterdag 30 mei gaan de kerkdeuren van de Protestantse Kerk aan de Jhr Von Heijdenstraat 4 voor iedereen open. We houden vanzelfsprekend rekening met de Coronavoorschriften. Wie wil kan tussen 12:00 en 16:30 de kerk in (lees onderaan meer)......


Zondag 31 mei (Pinksterzondag): Oecumenische online gebedsdienst
‘Heilig Vuur’ is niet alleen het thema van deze kerkopenstelling op zaterdag 30 mei, maar ook van een oecumenische online gebedsdienst die op zondag 31 mei (Pinksterzondag) om 10:00 uur uitgezonden wordt. In die oecumenische gebedsdienst ....
lees meer »
 
Internetkerkdiensten Haaksbergen en Usselo samen Internetkerkdiensten Haaksbergen en Usselo samen
Vanaf zondag 19 april zullen - zolang de coronamaatregelen kerkdiensten met kerkgangers onmogelijk maken-  de Protestantse Gemeenten te Haaksbergen-Buurse en te Usselo hun zondagse kerkdiensten samen online organiseren vanuit de kerk te Haaksbergen via www.kerkomroep.nl . Dat betekent dat deze internetdiensten vanaf die zondag onder verantwoordelijkheid van beide kerkenraden vallen, de voorgangers van beide gemeentes elkaar structureel gaan afwisselen en dat de kerkenraden van beide gemeenten ook door ambtsdragers vertegenwoordigd zullen zijn.
Aanwijzingen hoe u deze kerkdiensten mee kunt beleven staan hier.
 
Coronavirus Coronavirus
Het Coronavirus zal ons doen en laten voor langere tijd beïnvloeden.
Het moderamen heeft donderdag 19 maart lijnen getrokken voor de nabije toekomst van ons gemeenteleven in deze bijzondere situatie.
Het is van groot belang dat we nu zoveel “sociale afstand” bewaren als maar mogelijk is. In de eerste plaats met het oog op kwetsbare mensen, maar ook in ieders eigen belang.
Evengoed willen we als geloofsgemeenschap nu gehoor geven aan onze roeping om
  • naar elkaar (en ieder ander ook!) om te zien en nabij te zijn in geloofs en levensvragen;
  • ons geloof te vieren en te belijden;
  • ons diepe respect te betuigen aan iedereen die nu alles op alles zet om de zieken te verzorgen, ons land te besturen en de samenleving draaiend te houden.
.....
lees meer »
 
Internetkerkdiensten Internetkerkdiensten
Zoals u in het voorgaande artikel kunt lezen, heeft de kerkenraad besloten dat de kerkdiensten in de aankomende weken via het internet te beluisteren zullen zijn. De kerk zal gesloten blijven. Slechts de predikant en een beperkt aantal dienstdoende ambtsdragers zullen aanwezig zijn. De dienst is vrij en zonder inlogcode te beluisteren via kerkomroep.nl (klik hier). Let op: Door overbelasting van Kerkomroep.nl kan het zijn dat u om 09.55 moeilijk op de website komt. Om dezelfde reden kan het gebeuren dat u alleen geluid zonder beeld ontvangt. Dat ligt dan dus niet aan uw pc, laptop, ipad of ander apparaat. 10 minuten later lukt het misschien wel, na 12:00 uur lukt het zeker wel om de dienst met zowel beeld als geluid te ontvangen.Voor de zekerheid nemen we zelf de dienst ook op.

De orde van Dienst staat hier.

Lees hieronder verder voor een uitgebreidere handleiding hoe u de kerkdiensten op de website van kerkomroep.nl kunt vinden.
lees meer »
 
Collecte in internetdienst Collecte in internetdienst
In de collectes krijgt onze solidariteit handen en voeten. Het is dus een wezenlijk onderdeel van onze kerkdiensten. Zolang we internetvieringen houden, wordt u vriendelijk verzocht uw bijdrage over te maken op
  • rekeningnummer NL79RABO0373720912
  • ten name van het College van Kerkrentmeesters,
  • onder vermelding van “collectegift (datum); 1e collecte € …… , 2e  collecte €…………”.
De collectebestemmingen zijn ook vermeld bij de bijzonderheden van de kerkdiensten op de website.
Onze partners rekenen ook nu op ons!
 
Inzameling tbv Dorcas Inzameling tbv Dorcas
Kleding- en goedereninzameling Dorcas stopt!

Gemiddeld twee keer per jaar organiseerde de Diaconie een kleding- en goedereninzameling voor de Stichting Dorcas. Hieraan is per direct een einde gekomen. De reden is dat Dorcas kampt met een zodanig aanbod aan kleding en goederen, dat de vrijwilligers het werk haast niet meer aan kunnen. Bovendien raakt men niet meer door de voorraden heen en het aantal vrijwilligers neemt af.
lees meer »
 
Klokken van troost en hoop Klokken van troost en hoop
Heeft u het klokgelui de afgelopen woensdagen gehoord? Een kwartier lang was op de woensdagavonden in april het geluid van kerkklokken te horen. Dat denken we. Het centrum van Haaksbergen is nu doodstil, er komt weinig geluid vandaan. Dat maakt het luiden extra bijzonder. Het geluid zal ver reiken tot enkele kilometers.
Zeven kerken, de Protestantse kerk, Onze Lieve Vrouw van Lourdes, St. Pancratius, HH Bonifatius en Gezellen, H. Isidoruskerk en in Buurse het Hervormd kerkje en H. Maria Praesentatie lieten tussen 19.00 uur en 19.15 uur hun klokken luiden voor het verspreiden van troost en hoop voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus. Woensdag 29 april voor de laatste keer.
Het idee om iedere woensdagavond de kerkklokken een kwartier lang te luiden,...
lees meer »
 
Vrijwilligers Wiedenhof gevraagd! Vrijwilligers Wiedenhof gevraagd!
Met ingang van oktober 2019 is er eenmaal per maand op zaterdagochtend een protestantse kerkdienst in het ‘Grand Café’ van zorginstelling Wiedenhof.
Daarvoor worden bewoners uitgenodigd, opgehaald, begeleid en weer teruggebracht naar hun afdelingen. De diensten zijn vaak een lichtpuntje in het dagelijkse leven van de zeer hulpbehoevende bewoners. Hier in teamverband aan meewerken kan dan ook veel voldoening geven. Vooraf wordt er gezellig samen koffiegedronken. Aanwezigheid is wenselijk van 10.00 tot 12.00 uur.

Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar een aantal nieuwe enthousiaste vrijwilligers M/V, die het team willen komen versterken.....
lees meer »
 
Kerktelefoon Kerktelefoon
Graag willen we nogmaals de aandacht vestigen op de mogelijkheid om de kerkdienst live te beluisteren via de kerktelefoon of via internet. Voor het geval u geen computer heeft stelt de kerk een speciale ontvanger ter beschikking om hiermee de dienst te volgen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725.
Wanneer u over een computer of tablet beschikt, dan kunt u via www.kerkomroep.nl   naar een website waar u de plaatsnaam Haaksbergen invult. Ook kunt u hier de diensten van de afgelopen tijd beluisteren.
Wanneer u over een papieren orde van dienst wilt beschikken kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725. Deze wordt dan bij u thuisbezorgd. Ook kunt u de orde van dienst via de website inzien (klik hier).