De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom. De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse heet u van harte welkom.

Op deze pagina vindt u bijzonderheden over actuele onderwerpen en een overzicht van de kerkdiensten in de aanstaande periode. Via het menu bovenaan kunt u vele andere gegevens over ons bereiken.

 
Kerkdiensten in de aanstaande weken Kerkdiensten in de aanstaande weken

Alle diensten vinden plaats in de Protestantse kerk aan de Jhr Von Heijdenstraat in Haaksbergen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 

Datum Bijzonder-
heden
Aanvang Voorganger(s)
19 aug Dienst 10u00 Ds. J. van Schaardenburgh
26 aug Dienst 10u00 Mw. ds. G.S. Bunjes - van der Lee

Voor meer details, zie het rooster onder het tabblad vieringen (klik hier).

 
uitstel gemeenteavond 27 augustus uitstel gemeenteavond 27 augustus

Op de gemeenteavond van 17 mei is aangekondigd dat er opnieuw een gemeenteavond zal zijn op 27 augustus. Daar zou dan met name over de vorderingen van het beroepingswerk gesproken worden. Inmiddels is dit beroepingswerk gaande. Over de voortgang is elders geschreven. Het beleidsplan en de profielschets van zowel onze gemeente als de te beroepen predikant zijn beschikbaar via het kerkelijk bureau en via de website. Naast al deze verslagen is er op dit moment niet veel extra’s te melden. Het lijkt de kerkenraad daarom beter de gemeenteavond uit te stellen tot een moment dat er belangrijke nieuwe informatie gedeeld kan worden. Dus de gemeenteavond van 27 augustus wordt uitgesteld tot een later moment.
De scriba,
Fred Groot Nibbelink

 
ROMMELMARKT ROMMELMARKT


opening 09.00 uur precies, sluiting 14.00 uur.
op zaterdag 25 augustus
PKN Gemeente Haaksbergen – Buurse
 
Ingang naast de protestantse kerk.
 
                    

 
Programma startweek Programma startweek

De jeugdgroep Rainbow Kids opent de startweek op vrijdagmiddag 14 september met een leuk programma. De betreffende kinderen zullen daarvoor worden uitgenodigd door Froukje.
 
De officiële opening van de startweek vindt plaats op zondag 16 september, waarbij het thema zal zijn: “In gesprek gaan”. Medewerking wordt gevraagd aan alle kinderen en tieners die een muziekinstrument spelen, om deze dienst samen met Liga, muzikaal te begeleiden....

 

lees meer »
 
Vredeszondag Vredeszondag

Zondag 23 september, 1e zondag van de herfst.
Helaas gaat dit jaar vanwege onverwachte omstandigheden, de oecumenische viering in het kader van de vredesweek niet door. Er is nu op deze zondag ‘gewoon’ dienst in het gebouw van de protestantse gemeente, maar het thema ‘vrede’ komt zeker aan bod. PAX leverde als nadere uitwerking ‘generaties voor vrede’ aan. De lezingen voor deze zondagen zijn Deuteronomium 13:2-6 en Marcus 9:30-27. In het liedboek (2013) staat een aantal mooie vredesliederen (nrs 1008-1016) waaruit zeker een keuze gemaakt zal worden.
(ds. Alida Groeneveld)

 

 
Beroepingswerk Beroepingswerk

Op een aparte pagina (klikt u hier) treft u diverse documenten aan die verband houden met de vacature voor een

predikant (m/v) voor 1.0 fte
die de Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse gesteld heeft.
Daar staat ook hoe gemeenteleden eventueel namen kunnen opgeven van door hen geschikt geachte predikanten.

 
Beleidsplan Beleidsplan
Het beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van donderdag 5 juli 2018 besproken. Een aantal gemeenteleden heeft commentaar gegeven en daarover is in de vergadering gesproken. Er werden enkele wijzigingen aangebracht. Nu deze zijn verwerkt is het Beleidsplan 2018-2022 van de Protestantse Gemeente te Haaksbergen-Buurse gereed.
U kunt het hier inzien.

 
Actuele ontwikkelingen Actuele ontwikkelingen

De stand van zaken rond het emeritaat van Ds.N.J. Pronk en wat daar het vervolg op is, vindt u in alle beschikbare details op deze webpagina beschreven.

 
Kerkcafé Kerkcafé

Elke laatste vrijdag van de maand is er voor de middengeneratie een mogelijkheid om informeel elkaar te ontmoeten. Ben je tussen de 30 en 55 jaar, dan zouden we het heel fijn vinden om je te verwelkomen.
Het Gemeentecentrum (aan de Enschedesestraat) is open en de koffie is gezet vanaf 20.00 uur.
Maar als je later op de avond wilt komen en een glaasje wijn, een biertje of wat fris met ons wilt drinken, is dat ook prima!
Hopelijk tot ziens op vrijdagavond 31 augustus en 28 september!!

Groetjes, Gert, Gonda, Johan en Olaf

lees meer »
 
Preekbingo Preekbingo

Wie in de kerkdienst van 8 juli jl. was, heeft al gehoord over de preekbingo. De middag ervoor had ik gehoord dat er mogelijk een noodscenario nodig was voor de kinderen in de leeftijd van de kindernevendienst. Voor de jongsten had ik een kleurplaat, voor de iets ouderen een preekbingo.
......

 

lees meer »
 
Jeugdwerk Jeugdwerk

Hé jongens en meiden van de basisschool,

Vrijdag 14 september 2018 starten we met een nieuw seizoen van "De Rainbow Kids Club". De Rainbow Kids Club is van alle kerken in Haaksbergen. Één keer in de maand is er op vrijdag een activiteit in het Gemeentecentrum bij de Maranatha kerk in Haaksbergen (Enschedesestraat 16).
De activiteiten zijn verschillend. Zo kunnen we gaan knutselen, spelletjes spelen, film kijken, uitstapjes maken, speurtochten organiseren en nog vele andere activiteiten. Ook staan we soms stil bij de feesten uit het kerkelijk jaar....

lees meer »
 
Gevraagd: koster Wiedenbroek Gevraagd: koster Wiedenbroek

Gevraagd: koster voor de Wiedenbroek-diensten.
Onze trouwe koster Yesa Bozoghlan gaat een opleiding volgen waardoor hij niet meer volledig beschikbaar is voor het kosteren bij de diensten in het Wiedenbroek. Wij zijn op zoek naar iemand die dat wil doen. De diensten vinden plaats op vrijdagmiddag in de oneven weken om 15.00 uur. Van de koster verwachten wij dat zij/ hij beschikbaar is van 14.15 — 16.15. Het gaat om het klaarmaken van de kapel voor de kerkdienst, een aantal eenvoudige werkzaamheden in een aangename, informele sfeer met enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Je wordt vrijwilliger bij Livio en bent dus verzekerd. lnlichtingen bij: ds. Jan Bouwmeester, (0651905837 of 0900-9200, of

 
Bloemendienst Bloemendienst

Jarenlang, ik weet eigenlijk niet beter, werden op zaterdagochtend de bloemen voor de bloemendienst bij onze koster Martin Slomp ingeleverd. Maar nu is hij met pensioen. En is hiervoor dus niet meer beschikbaar. Gelukkig hebben we een oplossing gevonden. U kunt de bloemen op zaterdagochtend tussen 10 en 11 uur brengen naar de heer en mevrouw Fianke- Hilberink. Hun adres is Zeedijk 29. Wilt u dit alstublieft onthouden voor als u aan de beurt bent?
Fred Groot Nibbelink scriba

 
Kerktelefoon Kerktelefoon

Graag willen we nogmaals de aandacht vestigen op de mogelijkheid om de kerkdienst live te beluisteren via de kerktelefoon of via internet. Voor het geval u geen computer heeft stelt de kerk een speciale ontvanger ter beschikking om hiermee de dienst te volgen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725.
Wanneer u over een computer of tablet beschikt, dan kunt u via www.kerkomroep.nl   naar een website waar u de plaatsnaam Haaksbergen invult. Ook kunt u hier de diensten van de afgelopen tijd beluisteren.
Wanneer u over een papieren orde van dienst wilt beschikken kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Gerrie Verbeek, tel nr. 5741725. Deze wordt dan bij u thuisbezorgd. Ook kunt u de orde van dienst via de website inzien (klik hier).