Kookproject ‘Aan tafel’ Kookproject ‘Aan tafel’
SAMEN ETEN
Cocky  Roessen is diaconaal medewerkster van de PKN. Zij verzorgt in samenwerking met het Kulturhus het Kookproject ‘Aan tafel’.

Datum: elke eerste donderdag van de maand
Tijd: 14.30 tot 17.30 uur
Locatie: Kulturhus, Sterrebosstraat 2
Kosten: € 3,75
Contactpersoon: Cocky Roessen,  06 44 54 46 49 of
Opgave: noodzakelijk via Cocky Roessen;  gegevens zie hierboven of Kerkelijk bureau  57 41 725; uiterlijk tot de woensdag voorafgaande aan de datum. 
terug