Kookproject ‘Aan tafel’ / Eenzaamheidszorg
28 jul 2016 Kookproject ‘Aan tafel’ / Eenzaamheidszorg
Cocky Roessen werkt namens de Protestantse Gemeente als diaconaal medewerkster voor het project 'Eenzaamheidszorg'. Als u een keer met haar wilt praten kunt u een afspraak maken. Ook is ze coôrdinator van 'Budgetmaatjes',  onderdeel van het Noodfonds. Dit houdt in dat mensen, aangemeld via de Gemeente Haaksbergen of andere hulp verlenende instanties worden geholpen met het weer op orde brengen van de administratie.
Kerkelijk bureau: tel.: 5741725 of 06-44544649
Werktijden: Ma., Wo. 8.00 tot 14.30 uur en Do. van 8.00 tot 15.00 uur.

Samen eten

Daarnaast verzorgt Cocky de kookgroep 'Samen Eten'. Hier komen mensen die er graag even uit willen om gezellig met anderen één keer per maand te gaan koken, eten en opruimen; meestal op de eerste donderdag van de maand.
Data: 5 september, 3 oktober, 7 november, 12 december, 9 januari, 6 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni en 2 juli
Locatie: LIVE Cooking, Metaalstr. 18a, 7483 PD Haaksbergen
Kosten: per keer € 4,00
Informatie: CockyRoessen, tel.: 06 44544649 of 053 5741725, email: c.roessen@pkn-haaksbergen.nl of op de facebookpagina Komeco-groep, Jolien Dekker: tel.: 06 10112498, email: jolien dekker@hotmail.com
Opgave via bovenstaande telefoonnrs. en e-mailadressen

 
terug