Actie Kerkbalans Actie Kerkbalans
Samen van betekenis zijn voor de Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

Als kerkelijke gemeente zijn we van betekenis in de samenleving; we zien naar elkaar om en delen ons geloof in God met elkaar.

Om alle verbindende activiteiten in onze gemeente ook in 2020 voort te kunnen zetten, vragen we u bij deze voor uw jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dan ook dat u uw Kerkbalans formulier invult en hiermee gehoor geeft aan onze oproep.
Feiten en cijfers omtrent de financiën leest u hier.

Periodieke gift:
Wist u dat u door een periodieke gift uw kerk meer geld kunt geven zonder dat u het netto meer kost ?
Hoe werkt dit ? U kunt een periodieke gift zelf vastleggen in een overeenkomst, deze is te downloaden via belastingdienst.nl. Periodieke giften zijn namelijk volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of minimum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan onze gemeente, dan kunt u uw bijdrage verhogen zonder dat dit u meer kost.
Via protestantsekerk.nl/schenkcalculator kunt u meer informatie krijgen. Ook mag u contact opnemen met één van de kerkrentmeesters of met het kerkelijk bureau via of 053 574 17 25.
We zullen u de eerstkomende kerkbladen op de hoogte houden van de stand van de toezeggingen voor de Actie.

Het college van kerkrentmeesters

 
terug