ma 27 mei 2019

Gemeenteavond

Locatie: 
 Maranathakerk
Tijdstip: 
 19:30

Het programma van de gemeenteavond valt in twee delen te splitsen.
- In het eerste deel betreft het doel van de kerkenraad met de leden van de gemeente van gedachten te wisselen over “hoe het gaat” en “welke kant we op moeten gaan”. De preses zal terugblikken op het bewogen jaar 2018. Ds. Stein zal vooruitblikken op het komende jaar. Daar behoren accenten in het kerkenwerk toe, maar ook taakgroepen. Aansluitend is het plan om op een interactieve wijze de aanwezige gemeenteleden de gelegenheid te geven om aan te geven welke kerkelijke activiteiten zij belangrijk vinden. Daar komt de vraag bij aan de orde een onderscheid aan te geven tussen belangrijke en minder belangrijke zaken. En verder de (voor u) belangrijkste activiteit toe te kennen aan één der taakgroepen, zodat ieder (hopelijk) kan aanvoelen waar we mensen voor hebben of nog missen om het gewenste werk te doen.
Met de resultaten gaat de kerkenraad verder aan het werk om –in afstemming met het beleidsplan- de concrete werkplannen voor 2020 op te stellen. Die worden dan na de vakantie voorgelegd aan de volgende gemeenteavond.
- In het tweede deel van de gemeenteavond komen de colleges van diakenen en kerkrentmeesters aan de beurt. Eerst presenteren zij hun jaarrekeningen. Gemeenteleden die dat wensen, kunnen de volledige jaarrekeningen inzien op het kerkelijk bureau. Eventuele reacties daarop kunnen tot 17 mei worden ingediend bij de scriba.

Niet alleen deze terugblik op de financiën van het jaar 2018 komen aan de orde. De colleges van kerkrent-meesters en diakenen denken gezamenlijk na over de ontwikkeling van “het kerkelijk erf”. Op de gemeenteavond zullen zij de stand van zaken laten zien. Het gaat nu nog om een erg vroeg stadium van de ontwikkeling van de plannen, maar toch zijn ze al voldoende rijp om de gemeente ervan kennis te laten nemen en te laten reageren.

We hopen op een ruime opkomst.
De scriba

terug