do 14 november 2019

Vrouwen in de bijbel

Locatie: 
 Consistoriekamer (ingang Richtershof)
Tijdstip: 
 19:30  - 21:00

Mannen spelen vaak de hoofdrol in de Bijbelse verhalen. Dat heeft alles te maken met de cultuur van het oude Israël, waarin de mannen het gezag uitoefenden. Het was een patriarchale wereld. Maar de bijbelschrijvers hadden wel degelijk oog voor vrouwen. In een heel aantal verhalen spelen vrouwen een beslissende rol. In deze kring schenken we aandacht aan een aantal bijbelse vrouwenverhalen en aan teksten waarin uitspraken over vrouwen gedaan worden. De kring is bestemd voor zowel mannen als vrouwen.

Begeleiders: ds. Hennie Masman (Losser) en ds. Gonda Elzenga.
Opgave per e-mail: is nodig, G.Elzenga@pkn-haaksbergen.nl; of tel. 06 57541783 (ds. Elzenga)

terug