di 21 januari 2020

Boekbespreking

Locatie: 
 Consistoriekamer (ingang Richtershof)
Tijdstip: 
 19:30  - 21:30

Sinds een paar jaar komt een groep van ongeveer tien mensen een keer of vier in het winterseizoen bijeen voor het bespreken van een boek. De groep bestaat uit mensen vanuit de verschillende kerken. De werkwijze is dat elke deelnemer een bladzijde kiest uit een gekozen boek om voor te lezen; een bladzijde die hem of haar om wat voor reden dan ook aanspreekt. Samen daarop doorpratend, komen er soms fascinerende en soms ingrijpende gesprekken uit.
De eerste avond bespreken we het boek: "Wees onzichtbaar" van Murat Isik.
Wilt u meelezen, bent u van harte welkom!

Begeleider: Nynke Van Genderen
Data: 15 oktober, 26 november, 21 januari en 3 maart
Opgave per email of telefoon: , tel.; 053 572 24 36

terug