Autodienst Autodienst

Contact: Pieter Hiemstra
 053-572 1005)
  • voor (auto) vervoer naar de kerk en weer terug naar huis
  • gratis
  • zoekt u de chauffeur die rijdt? Naam en telefoonnummer staan vermeld in het kerkblad onder de rubriek "Autodienst". 
terug