Bankrekeningnummers

Bankrekeningnummers
NL79 RABO 03737 20912
Algemeen 

NL29 RABO 03737 20939
NL74 ABNA 05911 23436
Vrijwillige (kerkelijke) bijdrage

Ten name van CvK Protestantse Gemeente Haaksbergen-Buurse.
Contactadres:
kerkrentmeesters: kerkelijkbureau@pkn-haaksbergen.nl
terug