Begroting 2020 Begroting 2020
van de kerkrentmeesters.

In de vergadering van de kerkenraad van 26 november is de begroting van het College van Kerkrentmeesters voor 2020 vastgesteld. Op de gemeenteavond van 18 november was de gemeente daarover geïnformeerd en gehoord. U kunt een samenvatting hier inzien.
terug