Beheers commissie onroerende goederen Beheers commissie onroerende goederen
De diaconie heeft in een ver verleden aanzienlijke bezittingen uit een erfenis verkregen. Deze bestaan hoofdzakelijke uit landbouwgronden en hoeves in het buitengebied. De middelen die worden verkregen uit de exploitatie zijn beschikbaar voor diaconale doelen van de Protestantse Gemeente Haaksbergen-Buurse.
terug