Beheerscommissie Onroerende Goederen Diaconie Beheerscommissie Onroerende Goederen Diaconie
 Deze bestaan hoofdzakelijke uit landbouwgronden en hoeves in het buitengebied. En verder enkele verhuurde panden aan zorginstellingen en particulieren en de ondergrond van zomerhuisjes.
De middelen die worden verkregen uit de exploitatie zijn beschikbaar voor diaconale doelen van de Protestantse Gemeente Haaksbergen-Buurse en reserveringen voor toekomstige ontwikkelingen van het kerkelijk erf.Om deze goed te kunnen beheren is de Beheerscommissie (bestaande uit 5 leden) opgericht met als belangrijkste taak het in stand houden van de onroerende zaken. De administrateur van de Diaconie geeft uitvoering aan wat in de vergadering is besloten. De Beheerscommissie wordt bijgestaan door een rentmeester voor agrarisch onroerend goed en een vastgoed deskundige voor overig vastgoed. 

Voorzitter
Dhr. D.J. (Dick) Dijkman
tel: 053-572 9531

Secretaris
Dhr. E.G.J. Vedders
Tel: 053-574 1777

Meer foto's: Rondgang diaconie
terug