Belijdenis module
15 aug 2019 Belijdenis module
Ooit deed iedere (protestantse) jongvolwassene  - min of meer automatisch - belijdenis. Al heel wat jaren gebeurt dat even automatisch niet meer. Het één is even jammer als het ander. Voorbij alle vanzelfsprekendheid bestaan er goede redenen om er voluit voor te gaan en je plaats als belijdend lid in de geloofsgemeenschap in te willen nemen. Niet om de kerk van het verleden te schragen, maar om ons voor te bereiden op de kerk van morgen. Graag gaan wij het gesprek daarover aan in een module van 7 themabijeenkomsten tussen Carnaval en Pinksteren.
Thema’s zijn: 'Spiritualiteit', 'De Bijbel', 'De kerkdienst', 'Oecumene', 'De kerkelijke organisatie', 'Coaching’, 'Een Emmaüswandeling'. De module gaat in deze vorm van start als er minimaal 3 personen de hele route willen gaan. De module staat open voor iedereen van 18 tot 110 jaar.

Begeleider: dominee Job Stein
Data: in overleg
Tijd: in overleg
Kosten: geen
Locatie: Protestantse Kerk, Jhr. von Heijdenstraat 4
Opgave: vóór 6 maart; tel.: 053 5738956 of email: j.stein@pknhaaksbergen.nl, ds. Job Stein
Aantal deelnemers: minimaal 3 voor hele route

 
terug