Best wel link: Kerk Haaksbergen als voorbeeld
01 mrt 2022 Best wel link: Kerk Haaksbergen als voorbeeld
Er zijn verschillende gemeenten die al zo’n linkje hebben geplaatst. De protestantse gemeente Haaksbergen is daarvan een voorbeeld. Haaksbergen heeft een eigen webmaster Ad Oostlander, die zorgt voor een actuele site, waarop je allerlei achtergronden vindt bij het kerkelijke leven in – wat wel heet - ’t Asschedorp waar ds. Job Stein als predikant werkt. Je leest er over gastpredikanten, waar ze vandaan komen en waar ze hun focus hebben, je leest er over belastingvoordelen bij giften en er is rechts op de pagina een duidelijke verwijzing naar de website van de classis(predikant) en naar de landelijke kerk. Zie: https://www.pkn-haaksbergen.nl/

Hoe doen ze dat in Haaksbergen? Ze hebben een kopje ‘Nieuws’, daaronder geven ze een regie-aanwijzing ‘(klik op icoon hieronder)’. En ze tikten in ‘Classis Overijssel-Flevoland’. Ze plakten een plaatje in. Vervolgens hebben ze de homepage (dat is beter dan een onderliggende site) gedefinieerd door eerst op www.klaasvanderkamp.nl te gaan staan, dat te definiëren en dan op het icoontje te staan en het daaronder te plakken. Met de landelijke website hebben ze die oefening herhaald. Bij de classis hebben ze ook nog expliciet verwezen in tekstwoorden naar de website van de classispredikant.
terug