Bewonersophaaldienst De Wiedenhof
26 jan 2021

Bewonersophaaldienst De Wiedenhof
Heeft u interesse in het begeleiden van bewoners naar kerkdiensten in het Grand Café van zorginstelling De Wiedenhof (eenmaal per maand)? Meld u aan bij onze contactperoon: Mw. M. (Mannie) Molderink.
terug