Bezoekwerk
31 dec 2020 Bezoekwerk

We brengen u graag een bezoek wanneer u dat op prijs stelt. Bij verjaardagen van 65 en 75 jaar en boven de 80 jaar aan ouderen en mensen in probleem situaties.

Indien er een bericht van geboorte wordt ontvangen en bij 25 en 40- jarige huwelijksjubilea wordt er ook een bezoek gebracht. 

De predikant brengt een bezoek bij alle 80 en 90 jarigen en bij 50-55-60 jarige huwelijksjubilea. Deze bezoeken worden bijna nooit op de dag zelf gebracht, maar in de weken erna.

Bij ernstige zieken en rouwsituaties wordt het bezoekwerk door de predikant en de ouderling verricht. Buiten deze situaties doet de predikant ook bezoek op verzoek.

Indien u behoefte heeft aan een gesprek kunt u altijd contact opnemen met de predikant of uw wijkouderling.

terug