boekbespreking boekbespreking

Sinds een paar jaar komt een groep van ongeveer tien mensen een keer of vier in het winterseizoen bijeen voor het bespreken van een boek. De groep bestaat uit mensen vanuit de verschillende kerken. De werkwijze is dat elke deelnemer een bladzijde kiest uit een gekozen boek om voor te lezen; een bladzijde die hem of haar om wat voor reden dan ook aanspreekt. Samen daarop doorpratend, komen er soms fascinerende en soms ingrijpende gesprekken uit.
De eerste avond bespreken we het back: "De kabalist" van Geert Kimpen. Wilt u meelezen, bent u van harte welkom!

Begeleider: Nynke Van Genderen
Data: 2 oktober, 13 november, 15 januari en 26 februari
Tijd: van 20 00 uur tot 22.00 uur
Locatie: Consistoriekamer Protestantse kerk, Jhr. von Heijdenstraat 4
Opgave per email of telefoon: , tel.; 053 572 24 36
Aantal deelnemers: 10

terug