internetdiensten en collectes internetdiensten en collectes
In de collectes krijgt onze solidariteit handen en voeten. Het is dus een wezenlijk onderdeel van onze kerkdiensten. Ook in de Coronawerkelijkheid waarin er maar een beperkt aantal kerkgangers in de kerkzaal samenkomen (en sommige periodes wellicht helemaal geen kerkgangers toegelaten kunnen worden) . "Thuisvierders" die de kerkdienst als internetdienst meebeleven worden vriendelijk verzocht hun  bijdrage over te maken op
  • rekeningnummer NL79RABO0373720912
  • ten name van het College van Kerkrentmeesters,
  • onder vermelding van “collectegift (datum); 1e collecte € …… , 2e  collecte €…………”.
Onze partners rekenen ook nu op ons!
terug