Leerhuis van de synagoge van Haaksbergen Leerhuis van de synagoge van Haaksbergen

Aan de deelnemers en geïnteresseerden van het Leerhuis Beit Midrasj Harei Nitsav te Haaksbergen

Haaksbergen / Lochem, 16 augustus 2022

19 menachem-av 5782

Beste mensen,

Met plezier stuur ik u deze convo voor het najaarsseizoen 2022. We gaan weer van start met ons Leerhuis Beit Midrasj Harei Nitsav, met het programma levensmomenten volgens de Joodse traditie, dat we in 2020 niet meer konden uitvoeren.

We zijn blij met het leerhuis weer van start te kunnen gaan, na een lange periode waarin we wegens corona geen leerhuisavonden hebben georganiseerd. Blijft u de website www.ljgtwente.nl/leerhuis volgen om te zien of de avonden daadwerkelijk doorgaan, omdat in het najaar de situatie weer kan veranderen.

In het Jodendom kennen we behalve de jaarlijks terugkerende kalender met zijn vele feest- en treur-dagen ook een 'levenskalender.' Van de wieg tot het graf zijn er beproefde tradities ontstaan, die onze gang door het leven begeleiden. Aan de invulling van deze levensmomenten willen we dit seizoen aandacht besteden.

Donderdagavond 20 oktober 2022 - In den beginne - tradities en regelgeving rondom zwangerschap, geboorte (besnijdenis en naamgeving) en kinderjaren (opvoeding, onderwijs en bar en bat mitswa).

Donderdagavond 24 november 2022 - En leef ermee - volwassenheid: verliefd, verloofd, getrouwd. De huwelijksceremonie, huwelijkse omgang en ook scheiding komen aan de orde.

Donderdagavond 8 december 2022 - Tot de dood ons scheidt - over ziekte, lijden, overlijden, begraven en rouw.

Docent is Bert Oude Engberink. De bijeenkomsten worden gehouden in de synagoge, Ruisschenborgh 1, te Haaksbergen. De avonden beginnen telkens om 20.00 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur. Deelname kost 5 euro p.p. per avond. De prijs is inclusief enkele teksten en koffie/thee.

U kunt ter plaatse uw entree betalen of uw bijdrage overmaken op rek.nr. NL15 ABNA 059.11.11.306 t.n.v. Stg. Synagoge Haaksbergen, o.v.v. ‘Bijdrage Leerhuis.’

De bijdrage komt geheel ten goede aan de Stg. Synagoge Haaksbergen.

 

Kristallnachtherdenking woensdagavond 9 november 2022

Aanvang 20.00 uur. Avondgebed met herdenking en lezing. Naam van de spreker volgt. Koffie na afloop.

In de avond van 9 op 10 november 1938 vonden er in het hele Duitse rijksgebied, dat was toen inclusief het bezette Oostenrijk, aanvallen uit op de Duitse Joodse bevolking en haar bezittingen, waarbij de vele honderden brandende synagogen in ons geheugen gegrift staan. Dit was het duidelijk zichtbare begin van de fysieke aanval op Duitslands' Joodse bevolking, die zou uitmonden in de Sjoa in geheel Europa. Voor meer informatie: d.daniels4@kpnplanet.nl of 0573 – 25 34 15

Graag weer tot ziens in ons Leerhuis!

Met vriendelijke groet,

D. Daniëls, secretaris

terug