Bijwonen van de afscheidsdienst van ds. Olaf Haasnoot
02 dec 2021

Bijwonen van de afscheidsdienst van ds. Olaf Haasnoot
Formaat: A4 formaat (29,7x21 cm) op papier of digitaal
Bestandstype: .jpg,.png,.bmp,.pdf of iets dergelijks
Bestand tenminste 1 mb

Inleveren: t/m woensdag 8 december a.s.
Brievenbus: kerkelijk bureau of
Email: kerkelijkbureau@pkn-haaksbergen.nl.

Dat mag hetzelfde bestand zijn als afgelopen februari maar misschien heeft u ondertussen een nieuwe coupe of bril of … De foto’s van afgelopen februari zijn niet meer voor handen. Daarom dus het verzoek om opnieuw een foto aan te leveren.


In de kerkdienst op zondag 12 december neemt ds. Olaf Haasnoot afscheid van ons gemeenteleven omdat hij 25 deccember met emeritaat (=pensioen) gaat. Olaf was al lang (parttime) predikant van Usselo, het afgelopen jaar daarnaast ook parttime predikant van onze gemeente. In 2018/2019 en in 2020 heeft Olaf Haasnoot tijdens twee vacaturetijden bijstand verleend in het pastoraat Haaksbergen-Buurse. Zijn verbondenheid met ons gemeenteleven is dus hechter dan je op basis van zijn bevestigingsdatum zou verwachten.
Het jaar van zijn predikantschap in ons midden is door Corona een merkwaardig jaar geweest
terug