Cursus Theologische Vorming Voor geinteresseerden Cursus Theologische Vorming Voor geinteresseerden
De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG) biedt zowel verdieping als verbreding.

Er is een breed aanbod van vakken, waaronder geloofsleer, filosofie, ethiek, kerkgeschiedenis, Oude- en Nieuwe Testament, en daarnaast ook meer praktische vakken als pastoraat, liturgie en diaconaat.

Zowel docenten als cursisten komen uit verschillende christelijke stromingen wat vaak leidt tot diepgaande gesprekken en nieuwe inzichten.

Het is de bedoeling om het komend seizoen, 2023-2024, weer met een nieuwe groep te starten. De wekelijkse cursusavond is op dinsdag.

Startdatum: dinsdag 12 september in de Franciscuskerk in Hengelo. De kosten bedragen € 220,- per seizoen. De cursus gaat definitief van start bij een minimum aantal van 10 cursisten. Het maximale aantal cursisten is 15.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met ds. Carla Borgers, cursusleider, tel. 06-51079396, carla.borgers@gmail.com of Dick van der Meijden, cursuscoòˆrdinator, tel. 06 473 11 830, dvdmeijden@hotmail.com
terug