De kerk te Buurse

Hervormde kerk te Buurse
De kerk te Buurse

Aanvulling: In een bijzondere dienst is op 28 december 2014 de kerk onttrokken aan de eredienst. Na een lange overlegperiode is het kerkgebouw in Buurse op 29 december 2015 verkocht. De koper is de “Stichting tot behoud van het religieus en cultureel kerkelijk erfgoed te Buurse”. De beschrijving hieronder betreft de staat en inrichting toen het gebouw nog in eigendom en beheer was van de Hervormde Gemeente Haaksbergen-Buurse.

De kerk en de toenmalige pastorie zijn tegelijk gebouwd in 1857, voor een bedrag van f. 12.490.-- ( toen een fors bedrag).
In de loop der jaren heeft het interieur van de kerk de nodige veranderingen ondergaan. Zoals u het nu aantreft is het uit de vijftiger jaren. Het oorspronkelijke orgel (van 1871) is tegelijk met de laatste veranderingen vervangen door het uitstekende 'kistorgel' dat we nu gebruiken. De orgelpijpen die u boven de ingang ziet, behoren nog bij het oude orgel. Ze doen geen dienst meer, maar zijn gebleven 'ter verfraaiing' van de ruimte.
Het wandkleed achter de preekstoel is in de jaren 1978-1979 geknoopt door de leden van onze Hervormde Vrouwenvereniging. Naar een ontwerp van Gretinus Woldering. wat het wil voorstellen. U ziet het vast wel.

De gebrandschilderde ramen zijn een geschenk van de fam. en mej. Wargerink uit Buurse (1956). Ontworpen zijn ze door Edlef ter Haar Romeney en uitgevoerd door atelier 'Lenobel'.
Het linker raam vertelt het verhaal uit Lukas 15:11- 32, de thuiskomst van de verloren zoon. Rechts de geschiedenis uit Johannes 8: 1- 11, Christus en de overspelige vrouw.
De kanselbijbel is een originele Pieter en Jacob Keur' - bijbel, van 1729. Een kostbaar bezit (Dat we daarom ook ergens veilig opbergen wanneer er geen dienst is; dat moet tegenwoordig - helaas - wel)
In 1855 is deze Bijbel door kervoogden en notabelen van 'moeder'-gemeente Haaksbergen aan onze gemeente ten geschenke gegeven.
Het houten doopvont is in 1947 geschonken door J.E.G.v. Amerongen het daarin passende tinnen doopbekken is ontworpen en vervaardigd door fa. Kurz te Tiel. Op het fraai inglegde blad van de vondmaalstafel ziet u het tinnen Avondmaalssservies, de kandelaars en de bloemvazen.
Niet precies te achterhalen is van wanneer deze zijn. Volgens kenners van waarschijnlijk eind 19e eeuw. Niet zo oud dus.
Aan de deur naar de consistorie bevindt zich een bakje. Vroeger was het echter ergens aan de preekstoel. Het is in de reformatorische traditie een doopbakje, dat aan de kansel werd bevestigd om te onderstrepen: de doop is een illustratie van de bediening van het Woord. Dus geen apart doopvont en geen nooddoop.
 Ook dit is een geschenk van de fam. vanAmerongen. Het dateert uit het midden van de vorige eeuw.

terug