De liturgie
27 mrt 2021

De liturgie
Maar jarenlang werden twee versies van de liturgie gemaakt; éen met een notenbalk en één zonder. Bij de overgang van het webmasterschap kwam aan het licht hoeveel werk en tijd de vorige webmaster erin gestoken heeft om de liturgieën in twee versies op de website te plaatsen. Daardoor zijn we gaan nadenken over een manier om het hele proces te stroomlijnen en te vereenvoudigen. Dit heeft er toe geleid om met een beknoptere versie door te gaan; de versie zonder notenbalk. Tenminste voor de meeste zondagen zal dit voldoende zijn.

Met ingang van de zondag na Pasen staat er nog maar één versie van de liturgie op de website. Die liturgie – en ook de papieren liturgie in de kerk - is dus beknopter dan tot nu toe. Van de Liederen die in het Liedboek staan worden alleen nog Liednummer, titel en de versnummers vermeld (vb. Lied 581 ‘Hier zwijgt het hoge denken’,: 1,2 & 4) Zo besparen we niet alleen veel werk maar ook bomen.

Thuis zowel als in de kerk heb je dus altijd ook een liedboek nodig. In de kerk zijn veel leenliedboeken. Thuis heeft u hopelijk een eigen liedboek. Als dat niet zo is kunt u zolang de Coronabeperkingen gelden een kerkliedboek lenen.


In de rechterkolom staat een plaatje met een boekje. Klik je met je muis op het plaatje daaronder (of op het rode woord Haaksbergen) dan kom je bij een bericht waarop enkele recente liturgieën staan. Als je dan op “Klik hier” klikt, kom je op nog weer een andere pagina met daarop de liturgie.

Tegelijk de kerkdienst volgen en de liturgie zien is lastig. Dan kun je verschillende dingen doen:
- voor de dienst de liederen even in de goede volgorde op een briefje schrijven en/of
- de liturgie downloaden en uitprinten en/of
- (als je twee apparaten en een WIFI verbinding hebt) op het éne de kerkdienst bekijken en op het andere de liturgie.

terug