De vesperdienst vernieuwen hoe doen we dat?
14 aug 2023 De vesperdienst vernieuwen hoe doen we dat?

Onze gemeente is op zoek naar manieren om nieuwe impulsen te geven aan vesperdiensten.
Wij denken aan het anders vormgeven van onderdelen van de dienst.
Bijvoorbeeld
liederen en liedbundels, muziekinstrumenten, beelden, kunst, beamer en filmpjes.
Heb je ideeën? Laat het ons weten.
De liturgiecommissie, Eke Wiersma.
terug