Project Eenzaamheidszorg
10 aug 2018 Project Eenzaamheidszorg
Cocky Roessen werkt namens de Protestantse Gemeente als diaconaal medewerkster voor het project 'Eenzaamheidszorg', Zij verzorgt in samenwerking met het Kulturhus het Kookproject 'Aan tafel' .

Contactpersoon: Cocky Roessen
Data: 5 september , 4 oktober, 8 november, 6 december en 10 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei, 6 Juni, 4 juli 2019
Tijd: van 14.30 uur tot 17.30 uur
Locatie: Kulturhus, Sterrebosstraat 2
Kosten: €3,75
Opgave: Uiterlijk tot woensdag, voorafgaande aan de datum, via email: c.roessen@pkn-haaksbergen.nl of tel.: 06 445 44 649, Roessen of tel.: 053 57417 25, het Kerkelijk Bureau. Als u een keer met Roessen wilt praten, kunt u een afspraak maken. Ze is ook coòrdinator van een 'Budgetmaatjes' project, onderdeel van het Noodfonds. Dit houdt in, dat mensen, aangemeld via de Gemeente Haaksbergen of andere hulpverlenende instanties, worden geholpen met het weer op orde brengen van de administratie. Vrijwilligers voor 'Budgetmaatje' zijn nodig! Wie zich opgeeft, krijgt eerst een training.
Werktijden: maandag en woensdag van 08.00 uur tot 14.30 uur en donderdag van 08.00uur tot 15.00 uur.
terug