Internetdiensten en collectes
20 mrt 2020

Internetdiensten en collectes
In de collectes krijgt onze solidariteit met de samenleving "handen en voeten". Zoekt u bestemmingen van collectes? Die treft u aan in het kerkblad onder de rubriek "Dienstenrooster".

Wilt u digitaal doneren?
U kunt daarvoor het volgende rekeningnummer gebruiken.       
NL79RABO0373720912
ten name van het College van Kerkrentmeesters,
onder vermelding van “collectegift (datum); 1e collecte € …… , 2e  collecte €…………”.
 
terug