Vreugde
01 jan 2021 Vreugde

Geboorte
Bij gezinsuitbreiding wil de gemeente iets van zich laten horen. Als u een geboortekaartje opstuurt naar het kerkelijk bureau, zal uw wijkouderling graag een bezoekje aan u brengen.

Verjaardagen.
Wij als (ouderen)bezoeker brengen gemeenteleden graag onze feliciaties over bij een bezoek wanneer u dat op prijs stelt bij alle verjaardagen van 80 jaar en ouder.

Huwelijksjubilea
Wij brengen gemeenteleden graag onze felicitaties over bij 50-55-60 jarige huwelijksjubilea (niet op de dag zelf maar meestal op een dag in een van de weken daarna). 

Kerkelijk huwelijk
Voor kerkelijke bevestiging en inzegening van een huwelijk kunt u contact opnemen met de predikant.
terug