Organisten/Cantrix
24 jan 2021 Organisten/Cantrix

Haaksbergen:
-Mw. M. (Marion) Röber (tevens cantrix), T: 06 4134 3462, E-mail: m.rober@pkn-haaksbergen.nl 
-Dhr. G. (Gijs) van Schoonhoven, 
-Dhr. J. (Jan) Fahner

Tijdens de dienst zorgen de organisten voor muzikale begeleiding. De cantorij ondersteunt de gemeente tijdens het zingen van de liederen.

Contactpersonen koren:
Wie wil zingen, zing mee!
De Cantorij:
Mw. T.R. van Genderen-Hiemstra
E-mail: T.R.vanGenderen@kpnmail.nl

Taizé koor:
Mw. Yvonne Klarenbeek
E-mail: t.g.m.klarenbeek@home.nl
terug