Uitnodiging paaskaars maken
28 feb 2021 Uitnodiging paaskaars maken

We geven een korte inleiding en er is ruimte om vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen en eventuele resultaten/knelpunten te laten zien. Bij aanmelding ontvang je hiervoor een uitnodiging in de mail.

In ons eigen leven en dat van mensen met wie we verbonden zijn, is veel waar we zorg om hebben en veel waar we dankbaar voor zijn. Een kaars opsteken, even aandacht hebben voor wat er gebeurt, de gebeurtenissen in het licht zetten biedt perspectief. Een (woordeloos) gebed om kracht, wijsheid en dank tot God. Voor velen een vertrouwd gebaar.

Helaas kunnen we dit jaar niet samen in een workshop onze eigen paaskaars versieren. Daarom dit jaar het volgende: Bestel je DIY pakket voor je persoonlijke paaskaars. Voor € 10,00 krijg je twee witte/crème kleurige stolpkaarsen, een instructie en een flink aantal kleuren bijenwas om de kaarsen mee te versieren.

Waarom twee kaarsen? Dan kun je er ook twee máken: éen voor jezelf en éen om weg te geven. De paaskaars is bij uitstek het teken van licht en leven, sterker dan duisternis en dood, een teken van geloof en hoop. Om dit jaar extra bijzonder te maken de uitdaging om naast je eigen paaskaars er dus ook éen voor een ander te maken.

Met het pakket kun je thuis aan de slag aan de hand van de meegeleverde lesbrief.

Graag vermelden hoeveel pakketjes en waar ophalen:

1.Alpons Arienshuis tijdens openingsuren ( di, woe, don 9.30 uur-11.00 uur).

2.Het kerkelijk buro van de PKN (tel. 053-5741725).

Kosten: € 10,0 per pakket over te maken naar:

NL62RABO0322434408 tnv JW van Embden-Poot ovv “Paaskaars 2021”.

Begeleiders: Jeanette van Embden, Margot Dijkman, Elles Veltkamp.

Ophalen pakketten: vanaf dinsdag 23 maart. Bij beperkte mobiliteit is thuisbezorgen mogelijk.

Wijding: Voor wie wil kan de huispaaskaars in de paaswake worden gewijd.

terug