Gebruiksplan kerkgebouw
05 okt 2021 Gebruiksplan kerkgebouw

Scriba 21 september 2021
Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen. Download hier het gebruiksplan. Het addendum staat hier.
terug