Wij zoeken een Scriba
05 jun 2022 Wij zoeken een Scriba
Zoals bekend, zoeken wij al geruime tijd naar een opvolger voor onze vorige scriba Ingrid Beumer. Uit gesprekken met meerdere potentiële kandidaten is gebleken dat met name de intensiteit en vooral het bijna dagelijkse tijdbeslag, de voornaamste redenen zijn om de functie niet verantwoord in te willen/ kunnen vullen. Daarom heeft de kerkenraad besloten de oorspronkelijke functie flink uit te kleden. Een groot deel van de administratieve en de secretariële taken zullen met ingang van 1 juni a.s. door het kerkelijk bureau uitgevoerd worden.
Wat blijft zijn de ambtelijke en bestuurlijke taken. Daarom is de Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse per direct op zoek naar een
Scriba m/v
die zich geroepen voelt om toe te treden tot de kerkenraad en als zodanig bereid is om:
  • In het ambt te treden als ouderling scriba en ‘mee te draaien’ bij de erediensten
  • aanwezig te zijn bij de vergaderingen van de kerkenraad en de agendacommissie
  • samen met de agendacommissie de agenda van de kerkenraad (10 bijeenkomsten per jaar) voor te bereiden, op te stellen en te verzenden
  • samen met de voorzitter verslag doet van de vergaderingen in het kerkblad en deelneemt aan de eindredactie van deze
Het spreekt voor zich dat je kerkelijk betrokken bent en over digitale vaardigheden beschikt; ook het volgen van gerichte cursussen en trainingen behoort tot de mogelijkheden.
Spreekt deze functie je aan of wil je meer weten? Neem dan contact op met de voorzitter van de kerkenraad: of met het kerkelijk bureau: Reageren a.u.b. vóór 1 juli 2022.
terug