Voortgang werkgroep implementatie ons verhaal van de toekomst
20 dec 2022 Voortgang werkgroep implementatie ons verhaal van de toekomst
De kerkenraad heeft het OrganisatieOntwikkelingsPlan [OOP] goedgekeurd. Vervolgens zijn er gesprekken gevoerd met de vele werkgroepen. Deze gesprekken hebben geleid tot de 10 hoofdpunten voor het beleid.
Het college van Kerkrentmeester, het college van Ouderlingen en het college van Diakenen gaan samen met de gemeenteleden aan de slag om de grote en kleine veranderingen in de eigen organisatie en werkgroepen te implementeren.
Om deze ingrijpende reorganisatie te begeleiden, te stimuleren en waar nodig de helpende hand te bieden is er een Werkgroep Implementatie [W.I] in het leven geroepen, bestaande uit Theo van der Hulst, Wim Slingerland en Bernie Wiegman. Het komende jaar zal de W.I. verslag doen van de voortgang van deze kerkelijke reorganisatie.
De W.I. is op 12 dec. ’22 voor het eerst bij elkaar geweest. We gaan op zoek naar een 4e W.I. lid, bij voorkeur een vrouw. Wim Slingerland vervult de rol van voorzitter. Theo v.d. Hulst is de verbindende schakel met de kerkenraad. Bernie Wiegman is de penvoerder en zorgt voor verslagen van de voortgang naar Kerkblad en Website.
Met de predikanten zal in januari een gesprek worden gevoerd over hun rol in het vernieuwingstraject. De W.I. heeft vastgesteld dat het onderdeel” aanpassen plaatselijke regeling” zich in de afrondende fase bevindt. En dat het gebruik van het zogenaamde “Format Besluitvorming” een belangrijk instrument is in het veranderingsproces. Een ander belangrijk aandachtspunt van de W.I is een verbeterde in- en externe communicatiestructuur, samenhangend met de PR.

U hoort van ons.
Bernie Wiegman
penvoerder 

 
terug