Leerhuisavonden 'Onze Vader'
28 mei 2023 Leerhuisavonden 'Onze Vader'
Op dinsdagavond 19 september en woensdagavond 11 oktober aanstaande bieden de beide predikanten in samenwerking met de liturgiecommissie een korte serie van twee leerhuisavonden over het Onze Vader aan.
Met de NBV’21 is er een bijbelvertaling die (weer) een generatie mee moet kunnen. Eind vorige eeuw is in breed oecumenisch verband een bijbelvertaling tot stand gekomen omdat de NBG’53 niet goed meer in de mond lag. Na een proefperiode van 10 jaar zijn reacties verzameld en verwerkt met de NBV’21 als resultaat.
Bij gelegenheid maken we in kerkdiensten gebruik van de tekst van het Onze Vader zoals die in de NBV staat, op andere momenten bidden we de bewoordingen van de vertaling van 1953. Zo (be)proeven we de meest recente vertaling.
Een goede volgende stap is een gezamenlijk beraad over dit onderwerp. Daartoe bieden we een korte serie van 2 leerhuisbijeenkomsten op dinsdag 19 september en woensdag 11 oktober aanstaande aan.
In die leerhuisbijeenkomsten wordt informatie geboden over de geschiedenis van het Onze vader, enkele exegetische kwesties (taalproblemen, vertaalproblemen), liturgisch gebruik (waaronder de verhouding tussen omgangstaal en kerktaal).
Na de zomer leest u meer over dit Leerhuis. Dan ook met informatie over de wijze van opgeven e.d. Dit bericht is om u alvast een beetje lekker te maken. En ook om u uit te dagen om de data alvast met potlood in uw agenda te zetten.


Het begrip leerhuis stamt uit de joodse traditie. Het is een plaats waar mensen samenkomen om te leren. Leren in een leerhuis is vragen durven stellen. Leren vragen stellen zonder daar direct een pasklaar antwoord op te willen krijgen.
 
terug