Geloven Nu
01 sep 2015 Geloven Nu
'Geloven nu' is een eigentijds project waarin we met elkaar in gesprek gaan over teksten uit de Bijbel: over wat ons bezighoudt, over waar we in geloven en vragen bij hebben en over wat ons leven zin geeft. Een ieder die belangstelling heeft voor deze zaken en open staat voor meningen en gedachten van anderen, is welkom en kan mee doen, kerkelijk of niet, bekend met Bijbel of niet.

Komend seizoen zullen we samenkomen rond het thema: 'Vrede, voor iedereen'. Dit is uitgewerkt in de volgende bijeenkomsten: ...
  • 'Van zwaard tot ploeg’
  • 'vredemakers in de naam van de HEER'
  • 'Vrede geven'
  • 'Barnabas'
  • 'De bruggenbouwer'
  • ‘Een wijze vrouw’
  • ‘Nieuwe mensen worden’
  • ‘Uw vreemdelingen’
  • 'Dag Hammarskjöld'
Begeleider: pastoraal werkster Margot Dijkman
Data: 18 september, 30 oktober, 27 november, 29 januari, 26 februari (20.00uur), 1 april, 29 april en 27 mei
Tijd: van 19.30 uur tot 21.00 uur
Locatie: Alphons Ariënshuis, Sonderenstraat 55, rechts van de Lourdeskerk
Kosten: € 10,00
Voor meer informatie: email: m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl , pastoraal werkster Margot Dijkman
Opgave: vóór 20 september bij algemenezaken@franciscusparochie.nl
Aantal deelnemers: 8 tot 15 per groep

 
terug