Over het pastoraat; omzien naar elkaar

Over het pastoraat; omzien naar elkaar
Goede pastorale zorg kan niet vanachter een bureau worden gedaan, maar door naar gemeenteleden toe te gaan. Mensen die nieuw zijn in onze gemeente. Of mensen die door ouderdom niet meer naar de kerk toe kunnen komen. De pastorale zorg is in de eerste plaats een dienstverlening van de predikant, de ouderlingen en soms een diaken. 
lees meer »
 
Bloemengroet

Bloemengroet

Elke zondag worden de bloemen die de dienst opgesierd hebben als groet van de gemeente bij een gemeentelid bezorgd die thuis is gekomen uit het ziekenhuis, langdurig ziek thuis is, thuis verpleegd wordt, of die anderszins aandacht behoeft. Eén van de aanwezige kerkgangers neemt het bezorgen voor zijn/haar rekening.

lees meer »
 
Bezoekdienst van de kerk; ouderenpastoraat

Bezoekdienst van de kerk; ouderenpastoraat
Een groep vrijwilligers (circa drieëntwintig personen) die zelf het contact onderhouden van de kerkelijke gemeente met alle leden van tachtig jaar en ouder (voor alle wijken). Het contact heeft de vorm van een bezoek op verjaardagen & jubilea en een bezoek in geval van ziekte of andere problemen of als er extra aandacht nodig is. Ieder gemeentelid, in het ouderenpastoraat, heeft een vaste bezoeker.

Voor contactklik hier
 
Nieuw in de gemeente Nieuw in de gemeente
Nieuw-ingekomenen.
Bezoekgroep voor voor wie nieuw is in onze gemeente.
Contact:
Mw. G. van der Horst-Visser
Tel. 053-572 3373
 
Wijkouderlingen en predikanten in het pastoraat.

Wijkouderlingen en predikanten in het pastoraat.
Onze kerkelijke gemeente is, voor het pastoraat, in vijf wijken verdeeld. Elke wijk bestaat uit straten. Voor elke wijk staat een predikant, ondersteund door een ouderling, opgesteld. U kunt hen benaderen in geval u, voor u zelf of een familielid, een contact voor pastorale zorg op prijs stelt.
lees meer »