Inzamelacties Inzamelacties
 

Inzamelacties voor diverse goede doelen.
Waaronder het inzamelen van postzegels, kaarten en mobieltjes waarmee van de opbrengst verschillende goede doelen worden gesteund. U kunt het inleveren in de kerk in de daarvoor bestemde kist in de entree hal van de kerk of bij de diaken. De werkgroep Kerk in Actie regelt dat de postzegels worden verkocht aan postzegelhandelaren. De opbrengst landelijk is nog altijd een aanzienlijk bedrag van € 25.000,-    
Contact: Mw. C. Van Harten 

Inzamelacties worden georganiseerd door de Diaconie van onze gemeente: meer informatie
terug