Werkgroep Bad Düben Werkgroep Bad Düben

Contactadres: dhr A.L.P. Buitelaar, T: 5721513

 
Eindverslag Eindverslag
Werkgroep Bad-Düben geeft mandaat terug aan Kerkenraad.
Na ampel beraad hebben de huidige leden van de werkgroep Bad-Düben besloten om gezamenlijk en ieder voor zichzelf hun lidmaatschap van deze werkgroep te beëindigen. Aan dit besluit is een afwegingsproces vooraf gegaan, waarover wij u graag willen informeren. De leden van de werkgroep Bad-Düben zijn: Hetty Bril, Akkie Hamoen, Mannie Molderink en Alp Buitelaar.
De contacten met de partnergemeente Bad-Düben zijn ontstaan in 1982. Bad-Düben is een stadje, dat nu gelegen is in de Bondsrepubliek Duitsland, ten oosten van Leipzig, maar dat tot 1989 gelegen was in de Duitse Democratische Republiek (DDR). In dat jaar, 1982, ging voor het eerst een kleine groep gemeenteleden van de hervormde gemeente Haaksbergen met een particuliere auto naar de nieuwe partnergemeente....

 
lees meer »
 
Weekend Bad Düben Weekend Bad Düben
Een groep van 23 mensen zal in het weekend van 29 september tot 1 oktober afreizen naar Bad Düben, onze partnergemeente in de voormalige DDR. Met dat je dit schrijft, realiseer je je, dat het begrijpelijk is dat dit de laatste keer is dat er een op deze manier georganiseerd contact met de gemeente in Bad Düben is. Reden om, lang geleden, dat contact tot stand te brengen was dat er kerkelijke gemeenten achter het IJzeren Gordijn waren die graag contact wilden met gemeenten uit het Westen en zo werd Haaksbergen gekoppeld aan Bad Düben. Het contact was bij tijd en wijle zeer intensief. Eerst nogal eenzijdig, omdat wij vanuit Haaksbergen wel daarheen konden, maar zij niet hierheen mochten komen; later, na de val van de muur, kon dat van beide kanten. Bussen vol met jongeren en ouderen reden heen en weer. Maar zoals Prediker al schrijft: "Alles heeft z'n uur en ieder ding onder de hemel z'n tijd", de herinnering aan het bijzondere van onze uitwisseling vervaagt (al zal dat voor de Oost-Duitsers heel anders zijn dan voor ons), de belangstelling van jongeren is er niet meer — en je realiseert je — en daar doelde ik op in de bovenste regel — dat sommigen niet meer weten wat de DDR is. Kortom: we gaan dit jaar voor het laatst in dit georganiseerd verband. Contacten op kleinere schaal blijven er mogelijk nog wel. Van harte hoop ik dat we ook deze keer een mooi en zinvol weekend hebben, met intensieve ontmoetingen. En het is ook hier de plek om namens de kerkenraad de leden van de werkgroep Bad Düben te danken voor hun werk in de afgelopen jaren en ook dit jaar.
Dank!

Ds. Nico J. Pronk
 
Reis naar Bad-Düben Reis naar Bad-Düben
Er wordt binnenkort weer een reis naar onze partnergemeente in Bad-Düben georganiseerd. Deze reis vindt plaats in het weekend van 29 september tot en met 1 oktober 2017. U wordt allen van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze reis!
Het zal een bijzondere reis worden, waarover zo meteen meer. Maar eerst de praktische gegevens.
 
De reis: praktische gegevens
De reis vindt plaats van vrijdag 29 september tot en met zondag 1 oktober 2017. We reizen per touringcar. We vertrekken om 9.00 uur op vrijdagochtend, terug komst op zondagavond zal zijn om ca. 20.30 uur. U logeert bij een gastgezin in Bad-Düben.
De bijdrage in de kosten van de reis bedragen 50,00 euro per persoon.
 
Wij hopen van harte dat velen met ons meegaan om dit weekend onze partnergemeente Bad-Düben te bezoeken!
 
Waarom een bijzondere reis
Waarom wordt het een bijzondere reis? Dit jaar, 2017, is het Lutherjaar. Het is dan namelijk 500 jaar geleden, dat Luther zijn 90 stellingen ophing aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. Daarmee ontketende hij een revolutie in de katholieke kerk, die uitliep op een afscheiding van de katholieke kerk en de vorming van Lutherse kerk.

Er is nog een belangrijke reden, dat het een bijzondere reis wordt. In 2017 is het 35 jaar geleden, dat een groep gemeenteleden uit Haaksbergen voor het eerst een bezoek bracht aan de kerkelijke gemeente in Bad-Düben, dat toen nog midden in het communistische Oost-Duitsland, de DDR, gelegen was. Een bijzondere ervaring. Tot aan de val van de muur gingen jaarlijks kleine groepjes uit Haaksbergen in Bad-Düben op bezoek.
Na de val van de muur, sinds 1989, kwam de uitwisseling ook op gang vanuit Bad-Düben naar Haaksbergen. Sindsdien komt er al vele jaren het ene jaar ‘een bus vol’ uit Bad-Düben naar ons toe, en het andere jaar gaan wij ‘met een bus vol’ naar Bad-Düben.
 
 
Dit jaar, eind september 2017, is het de beurt om naar Bad-Düben te gaan. Het zal daarmee de laatste keer zijn, dat de uitwisseling op deze grote schaal zal plaatsvinden, ‘met een bus vol’. In maart van dit jaar hebben we als werkgroep Bad-Düben een consultatie gehouden onder de vaste medereizigers naar Bad-Düben tijdens een avond in de Richtershof over de toekomst van dit gemeentecontact met Bad-Düben. De opkomst was groot. In de bijeenkomst is het voorstel voorgelegd, om in 2017 voor de laatste keer ‘met een bus vol’ naar Bad-Düben te gaan.
Vanaf 2018 zal de uitwisseling een andere vorm moeten krijgen, in ieder geval veel kleinschaliger. Dit voorstel werd ondersteund door de aanwezigen op die avond.
 
Als werkgroep Bad-Düben nodigen we u graag uit om op 29 september a.s. met ons mee te reizen op deze bijzondere reis naar onze partnergemeente in Bad-Düben. Wij hopen dat bovengenoemde redenen heel veel van u inspireren om deze reis mee te maken.
 
Heeft u interesse om met ons mee te reizen, dan nodigen wij u uit om per mail, en anders per telefoon of schriftelijk, u op te geven voor deze reis.
Opgave per mail of telefoon is mogelijk bij Mannie Molderink, secretaris van de werkgroep Bad-Düben. U kunt zich natuurlijk ook opgeven bij één van de andere leden van de werkgroep.
 
U kunt Mannie bereiken via:
Email:
Telefoon: 053-5728029
 
Voor inlichtingen en/of deelname kunt U zich melden bij Bertus Kuipers, tel. 074-2432580 of via email.
 
Met een hartelijke groet,
 
De werkgroep Bad-Düben,
Mannie Molderink (secretaris),Hetty Bril, Akkie Hamoen. Tijmen Spit. Wouter Braam, Alp Buitelaar
 
lees meer »