Kerkblad

Kerkblad

Redactieleden:
Mevr. G. (Gerrie) Verbeek - Klandermans,
Dhr. H. (Herman) Sieverink,
Mw. D. (Diny) Verwer - Hesselink,
Dhr. T. (Tjeerd) Canrinus,
Dhr. D. (Dick) van Harten,
Dhr. C. (Chido) van den Hout.
Dhr. H. (Herman) Nijhuis (fotograaf)

Het blad brengt kosten met zich mee. Daarom hanteren we een abonnementen systeem. 

Kopijadres en opgeven als abonnee: 
E-Mail: kerkblad@pkn-haaksbergen.nl

Bezorging (papier):
per post

Sluitingsdatums voor kopij treft u aan in de agenda.
terug