Gebruiksplan kerkgebouw Gebruiksplan kerkgebouw

Scriba 21 september 2021
Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen. Download hier het gebruiksplan. Het addendum staat hier.
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Het beheer van alle kerkelijke bezittingen (gebouwen, interieur, inventaris, enz.) en geldelijke  middelen is toevertrouwd aan de kerkrentmeesters, met uitzondering van de bezittingen en geldelijke middelen van de diaconie. Ze is tevens verantwoordelijk voor het bijhouden van de registers van de gemeenteleden, het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek. 
lees meer »
 
Beeld- en Geluid regisseur Beeld- en Geluid regisseur
Onze kerkdiensten worden wekelijks live uitgezonden én opgenomen, zodat deze op een later tijdstip terugtekijken zijn. Het team bestaat uit enkele gemeenteleden. 
Contact: M: d.vanharten@pkn-haaksbergen.nl. of T: 06 38829007
lees meer »
 
Kerktelefoon Kerktelefoon

Voor het geval u geen computer heeft stelt de kerk een speciale ontvanger ter beschikking om hiermee de dienst te volgen. Wanneer u hiervoor belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.
lees meer »
 
Alles 'spic en span' Alles 'spic en span'

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat je bij het bezoek aan de kerk in een schone, nette verzorgde kerk komt, maar daar komen natuurlijk de vlijtige handen van verschillende vrijwilligers bij kijken! Ook de tuin rondom het kerkelijk erf vraagt om een groene verzorgde uitstraling. 
lees meer »
 
Technisch team Technisch team

De kerk gebruikt electronische hulpmiddelen om vieringen verstaanbaar en zichtbaar te maken, zowel binnen als buiten de muren van de kerk. Alle kerkdiensten worden via Kerkomroep en YouTube uitgezonden. Op verzoek worden trouw-, rouw of andere diensten op USB stick gezet.
lees meer »
 
Organisten/Cantrix Organisten/Cantrix

Tijdens de dienst zorgen de organisten voor muzikale begeleiding. De cantorij ondersteunt de gemeente tijdens het zingen van de liederen.
lees meer »
 
Kosters Kosters

De koster is de gastvrouw/gastheer voor de kerkgangers. Vóór, tijdens en na de kerkdienst moet alles klaargezet worden en geregeld worden. Wij hebben in onze gemeente een rooster van vrijwillige kosters. Mw. Mannie Moldrerink ontbreekt op de foto.
 
lees meer »
 
Administratief medewerk(ster) kerkrentmeesters Administratief medewerk(ster) kerkrentmeesters


Mw Ingrid Beumer, E-mail Algemeen en t.b.v. kerkrentmeesters: @: kerkelijkbureau@pkn-haaksbergen.nl
Aanwezig op dinsdagmorgen, woensdagmorgen en donderdagmorgen, steeds van 9.00 - 12.00 uur.        
 
lees meer »