Diaconie Diaconie
Diaconale hulp is hulp bij het vinden van een oplossing voor wie arm en kwetsbaar is. De basis voor voor al het diaconaat is oog hebben naar elkaar. In de kerkdienst geven diakenen het voorbeeld bij het collecteren voor goede doelen, hulp bij het avondmaal, voorbeden en bloemengroet aan zieken. Door de weeks krijgt dit vorm door stille hulp (achter de coulissen) aan meestal individuen in de knel. Soms met geld door acuut noodhulp te verstrekken wanneer er geen brood op de plank is, maar vaak ook anders door te bemiddelen bij gemeentelijke/overheids instanties. Naast individuele hulp worden per jaarlijks giften aan hulpverleningsorganisaties in binnen-en buitenland toegekend. De diaconie kan zelfstandig en financieel onafhankelijk opereren.      
 
 
Wie zijn wij: Wie zijn wij:
Cocky Roessen - Maatschappelijk werkster/Budgetmaatjes coördinator.
Heb gewerkt binnen de dak- en thuislozenzorg in hartje Amsterdam en Enschede, Tactus, Multi Probleem Gezinnen, Schuldhulpverlening, Algemeen Maatschappelijk Werk, Family First. Gecertificeerd: Bemoeizorger.


 
Hilly Welmerink - Maatschappelijk Werkster.
Ik heb jarenlang in de ouderzorg gewerkt en ben daarna om gaan scholen tot Maatschappelijk Werker richting GGZ. Ik heb gewerkt bij Zorggroep Manna als Ambulant Woonbegeleider Expert. Ik heb veel met cliënten gewerkt die kampten met verslavingsproblemen, schulden en andere bijkomende problemen. Verder was er vaak sprake van psychosociale problemen en psychiatrische stoornissen. Daarnaast heb ik nog 1,5 jaar bij Mediant gewerkt op diverse afdelingen en locaties. Momenteel volg ik de opleiding tot Psychosociaal Counselor.
 
Diaconaal Maatschappelijk Werk Diaconaal Maatschappelijk Werk
Voelt u zich eenzaam en/of heeft u na een moeilijke periode een steuntje nodig om de draad weer op te pakken? Redt u het alleen (nog) niet om welke reden dan ook? Zoek contact met ons en bel, mail, app of kom gewoon langs. Wij bieden professionele hulpverlening. Voor de flyer met een samenvatting van ons aanbod, klik hier. Het doel van de hulpverlening is dat u weer zelf de regie in de hand kan nemen en behouden. Wij werken volgens de richtlijnen van de Beroepscode voor de maatschappelijk werker. Het beroepsprofiel van de maatschappelijk werker is een uitgave van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), voorheen de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW).
lees meer »
 
Doelgroep Doelgroep
Het Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) begeleidt mensen die vastgelopen zijn en tijdelijk begeleiding of ondersteuning nodig hebben bij een of meerdere levensgebieden. We zetten onze vakkennis en deskundigheid in om onze cliënten te begeleiden bij onder andere psychosociale problemen maar het kan ook praktische zaken betreffen.
lees meer »
 
Werkgebied Werkgebied
Diaconaal Maatschappelijk Werk richt zich op iedereen vanaf 18 jaar (ongeacht de levensovertuiging van de hulpvrager) in de gemeente Haaksbergen - Buurse. Ook jongeren tussen 12 jaar en 18 jaar zijn welkom met zijn of haar hulpvraag. Bij opvoedproblemen van kinderen benaderen we voornamelijk de ouders of verzorgers.
 
Hulpaanbod Hulpaanbod
Waar kunnen we u bij ondersteunen?
 • Informatie en advies
 • bij relatieproblemen
 • bij opvoedingsproblemen
 • bij  levensfase problematiek
 • bij verliesverwerking of andere verwerkingsproblemen
 • bij het vergroten van een sociaal netwerk of zingeving
 • bij het vinden van een goede dag invulling
 • bemiddeling bij escalaties omtrent diverse zaken
 • bij het oppakken van het leven na een periode van verslaving
 • bij financiële problemen/schulden
 • bij vermoeden en/of signalen van mishandeling/misbruik (psychisch, lichamelijk, financieel)
 • bij identiteitsproblemen
Aandacht voor psychosociale / psychiatrische problemen.
Overige hulpvragen.
 
Kookgroep Kookgroep
Komeco is onze Kookgroep,
opgezet in het kader van eenzaamheid en isolement. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden, mits u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Dit project: “Aan tafel” is opgezet in samenwerking met de vroegere “Iemenschoer.” om een keer in de maand met een groep mensen te koken en gezamenlijk te eten. Zie onze facebook pagina (klik hier) van de Komeco kookgroep:  
 
Budgetbegeleiding Budgetbegeleiding
Diaconaal Maatschappelijk Werk van de Protestantse gemeente Haaksbergen - Buurse biedt ondersteuning bij financiële problemen in samenwerking met Stichting Noodfonds Haaksbergen en Budgetmaatjes.
Het Budgetmaatjes project is een initiatief van de gezamenlijke diaconieën en wordt gesubsidieerd door de gemeente Haaksbergen, die ook de (na)scholing van de budgetmaatjes financiert.
lees meer »
 
Fianciering Fianciering
Het diaconaal Maatschappelijk Werk wordt gefinancierd vanuit de diaconie.
Diaconaal Maatschappelijk Werk is kosteloos, laagdrempelig. Men heeft geen indicatie nodig.

 
Aanmelding en contact Aanmelding en contact
Aanmelding voor DMW kan rechtstreeks via onderstaande contactgegevens.
Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.

Contact
Spreekuur: 8.30 tot 9.30 op maandag , woensdag en donderdag

Werktijden van Cocky Roessen
Maandag en woensdag van 8.00 – 14.30 uur, donderdag van 8.00 tot 15.00 uur.
Tel: 053-5741725 / 06-44544649
c.roessen@pkn-haaksbergen.nl

Werktijden van Hilly Welmerink
Maandag en donderdag van 8.00 tot 16:00 uur, woensdagochtend 8:00 tot 12:00 uur
Tel: 053-5741725 / 06-57487701
h.welmerink@pkn-haaksbergen.nl

Adresgegevens /locatie
Diaconie protestantse Gemeente te Haaksbergen – Buurse
Jhr. Von Heijdenstraat 8 
7481 ED Haaksbergen