Disclaimer

Disclaimer
In deze disclaimer wordt verstaan onder:
- de eigenaar: de eigenaar van de website (Protestantse Gemeente te Haaksbergen-Buurse);
- gebruik(en): alle denkbare handelingen;
- u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
- de  inhoud : alle in de website aanwezige  getoonde en geschreven informatie;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina's die u nu bekijkt. Door de pagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
De inhoud is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van de Protestantse Gemeente te Haaksbergen-Buurse.
Toestemmming tot het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht en door ons te worden bevestigd.
terug