Dorpsbreed interreligieus coronapijn gedenkmoment
11 okt 2021 Dorpsbreed interreligieus coronapijn gedenkmoment

De pijn willen we benoemen en daar waar mogelijk achter ons laten. Zodat we samen dankbaar verder kunnen.

Een gezamenlijk initiatief van de christelijke kerken in Haaksbergen, met medewerking van B&W van Haaksbergen, Noordendorp Transport, de Joodse Gemeente en het Moskee bestuur. Een breed gedragen initiatief waarin wordt geprobeerd handen en voeten te geven aan de verscheidene soorten pijn die Corona heeft meegebracht. Met als doel deze pijn in gezamenlijkheid een plek te geven.

Het dorpsbrede coronapijn gedenktmoment vindt plaats middels een openbare bijeenkomst op de Markt in Haaksbergen. Woorden en muziek geven uitdrukking aan onze pijn en herinneringen. En daar waar woorden tekort schieten , vullen de stilte en de symbolen de leegte. De bijeenkomst duurt ongeveer 25 minuten. Vrij toegankelijk voor iedereen, opgave is niet nodig.

terug