Privacystatement
Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van de Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse.
Jhr Von Heijdenstraat 8
7481ED Haaksbergen

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse verstrekt. De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Waarom/wanneer zijn deze gegevens nodig
De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Beveiliging en bewaartermijnen
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen met anderen
De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar "Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse".  Die zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Indien uw verzoek erg complex is zullen we u binnen één maand laten weten dat we binnen drie maanden na datum ontvangst van uw verzoek op uw verzoek zullen reageren.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met een asterisk * is aangegeven dat op deze vraag een antwoord vereist is om uw vraag af te kunnen handelen.

Heeft u een informatievraag of heeft u een melding van een datalek? *   
Op welk telefoonnummer of op welk email adres kunnen wij u bereiken? *   
(het volgende blok van vragen betreft alleen het geval dat u een informatievraag wilt stellen)  
A.1 Geeft u svp zo nauwkeurig mogelijk aan over welk onderdeel van onze privacyverklaring uw vraag gaat  
A.2 Stel hier uw vraag:  
(het volgende blok van vragen betreft alleen het geval dat u een datalek wilt melden)  
B.1 Hoe wilt u deze melding noemen in de verdere afhandeling?  
B.2 Geeft u svp een samenvattende beschrijving van het datalek (zonder privacy gegevens):  
B.3 Op welke datum of in welke periode heeft het datalek plaats kunnen vinden?  
B.4 Over welke gewone persoonsgegevens gaat het datalek?   
B.5 Over welke bijzondere persoonsgegevens gaat het datalek?  
B.6 Kunt u aangeven op welke personen of groep van personen het datalek betrekking heeft?  
B.7 Weet u hoeveel personen betrokken zijn bij het datalek?  
B.8 Heeft u idee hoe het datalek heeft kunnen ontstaan?