Formulier gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar "Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse".  Die zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Indien uw verzoek erg complex is zullen we u binnen één maand laten weten dat we binnen drie maanden na datum ontvangst van uw verzoek op uw verzoek zullen reageren.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met een asterisk * is aangegeven dat op deze vraag een antwoord vereist is om uw vraag af te kunnen handelen.

Heeft u een informatievraag of heeft u een melding van een datalek? *   
Op welk telefoonnummer of op welk email adres kunnen wij u bereiken? *   
(het volgende blok van vragen betreft alleen het geval dat u een informatievraag wilt stellen)  
A.1 Geeft u svp zo nauwkeurig mogelijk aan over welk onderdeel van onze privacyverklaring uw vraag gaat  
A.2 Stel hier uw vraag:  
(het volgende blok van vragen betreft alleen het geval dat u een datalek wilt melden)  
B.1 Hoe wilt u deze melding noemen in de verdere afhandeling?  
B.2 Geeft u svp een samenvattende beschrijving van het datalek (zonder privacy gegevens):  
B.3 Op welke datum of in welke periode heeft het datalek plaats kunnen vinden?  
B.4 Over welke gewone persoonsgegevens gaat het datalek?   
B.5 Over welke bijzondere persoonsgegevens gaat het datalek?  
B.6 Kunt u aangeven op welke personen of groep van personen het datalek betrekking heeft?  
B.7 Weet u hoeveel personen betrokken zijn bij het datalek?  
B.8 Heeft u idee hoe het datalek heeft kunnen ontstaan?