Geloofsgesprek in coronatijd
31 jan 2021 Geloofsgesprek in coronatijd
Het boekje 'Als het leven kantelt' is ook fysiek (folio-uitgave van 14 x 21 cm) te bestellen met een mail naar k.vanderkamp@protestantsekerk.nl. U krijgt een exemplaar per post thuis, als u in uw mail een postadres noemt, waar de uitgave naar toe kan worden gestuurd en als u tegelijk een bedrag van € 5,55 overmaakt op rekeningnummer: NL 60 INGB 0001748238, t.n.v. K. van der Kamp o.v.v. 'Als het leven kantelt'. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt.

Een van de gebeden die in deze brochure opgenomen zijn luidt:
Zoals wij hier nu bij elkaar zijn:
samen, en tegelijk apart,
zo kan een mens zich ook voelen
als hij of zij iets meemaakt
dat afstand schept met anderen.
Als iemand de andere wereld betreedt van ziek-zijn,
of het onbekende terrein van de rouw.
Als iemand zo gegrepen kan zijn door angst
dat zij of hij zichzelf erin verliest.
op die momenten is er een hand in de hand nodig
een huid op de andere huid.
Laat ons wegen vinden om elkaar nabij te zijn
ook als afstand geboden is.
(pag 20, ds. Margreet Klokke, Leiden)
terug