Geloofsvergeetwoord van de maand- lankmoedigheid
19 sep 2022 Geloofsvergeetwoord van de maand- lankmoedigheid
  Dat zijn woorden die elkaar overlappen en aanvullen. De keuze is evenwel op lankmoedigheid gevallen.
Goedertierenheid en barmhartigheid zijn immers iets gewoner, liggen meer voor op de tong dan lankmoedigheid. Voor dat woord doet zich minder vaak de gelegenheid voor. Op de vraag wanneer de laatste keer geweest zal zijn dat Jan het woord actief gebruikt heeft valt het even stil. “Daar vraag je me wat. Een half jaar geleden of zoiets, denk ik
Wanneer het zich in Jans ziel genesteld heeft weet Jan niet meer precies, tientalle jaren geleden vermoed hij.
Ik vermoed dat Psalm 103 er weleens een rol in gespeeld kan hebben.  Dat is een psalm   niet voor niets geliefd is rondom de avondmaalsviering.  Vers 8 – 14a luidden in de NBG’51:
8 Barmhartig en genadig is de Here,
lankmoedig en rijk aan goedertierenheid;
9niet altoos blijft Hij twisten, niet eeuwig zal Hij toornen;
10Hij doet ons niet naar onze zonden
en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden;
11maar zo hoog de hemel is boven de aarde,
zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen.
12Zover het oosten is van het westen,
zover doet Hij onze overtredingen van ons;
13gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen,
ontfermt Zich de Here over wie Hem vrezen.
14Want Hij weet, wat maaksel wij zijn,”

In de NBV21 is vers 8 geworden:
8Liefdevol en genadig is de HEER,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.”
Lankmoedig(heid) komt vaker samen met barmhartig(heid), genadig(genade)  en goedertieren(heid) voor: In Ex34:6, Nehemia 9:17 , Psalm 86:15, , 145:8  In Psalm 86:15 & Exodus wordt dat aangevuld met ‘waarheid’ ,  in Joël  en ook Jona met ‘berouw hebbend over het kwade’ en in Nehemia met vergeving.. In Num 14 komt lankmoedig  in min of meer dezelfde context voor als bovenstaande Bijbelplaatsen.
In al deze gevallen is het een kwaliteit van God. Het kan ook voor mensen gebruikt worden zoals het geval is Spreuken en Prediker.
En velen is het ook op het hart gebonden vanuit het hooglied van de liefde in 1 Kor. 13 Waar de liefde – naast heel veel andere dingen  ‘lankmoedig en goedertieren’genoemd wordt.

Het woord lankmoedigheid associeerde Jan in eerste instantie met de  barmhartige Samaritaan, maar als we wat doorpraten  komt  meer en meer zijn moeder in beeld. “Zij had geen vijanden, kende geen vijanden en stond altijd voor anderen klaar”.
Als we het woord nog eens proberen te proeven en in eigentijdse taal proberen om te zetten dan wordt het “vergevingsgezind, verdraagzaamheid, mildheid”

Hoe we het woord ook wenden of keren, het blijft een mild woord en zou alleen daarom al niet verloren mogen gaan. Daarom rust met de overhandiging van het adoptiebewijs ne de schone taak op Jan om goed voor het woord lankmoedigheid te zorgen en naar beste vermogen het gebruik ervan in woord en geschrift te bevorderen.
terug