Geloven Nu Geloven Nu
'Geloven nu' is een eigentijds project waarin we met elkaar in gesprek gaan over teksten uit de Bijbel: over wat ons bezighoudt, over waar we in geloven en vragen bij hebben en over wat ons leven zin geeft. Een ieder die belangstelling heeft voor deze zaken en open staat voor meningen en gedachten van anderen, is welkom en kan mee doen, kerkelijk of niet, bekend met Bijbel of niet.

Komend seizoen zullen we samenkomen rond het thema: 'Gewone gesprekken over dagelijkse zorgen'. Dit is uitgewerkt in de volgende bijeenkomsten:
  • 'Wegens familieomstandigheden’
  • 'Het blijft in de familie'
  • 'Het zal je kind maar wezen'
  • 'Niet kapot te krijgen'
  • 'Ook heidenen zijn koosjer'
  • ‘God voor intellectuelen’
  • ‘Loflied: God is liefde’
  • ‘Albert Schweitzer’
Begeleider: pastoraal werkster Margot Dijkman
Data: 26 september, 31 oktober, 28 november, 30 januari, 27 februari, 27 maart en 15 mei (laatste woensdag van de maand)
Tijd: van 19.30 uur tot 21.00 uur
Locatie: Alphons Ariënshuis, Sonderenstraat 55, rechts van de Lourdeskerk
Kosten: € 10,00
Voor meer informatie: email:
tel.: 06 389 03 999, pastoraal werkster Margot Dijkman
Opgave: vóór 20 september
Aantal deelnemers: 8 tot 15

 
terug