Geloven Nu Geloven Nu

‘Geloven Nu’ is een eigentijds project waarin we met elkaar aan de praat raken over de Bijbel en zijn teksten, over het  geloof en de levensvragen die ons bezig houden. Een ieder die belangstelling heeft voor deze zaken en open staat voor meningen en gedachten van anderen is welkom en kan mee doen, kerkelijk of niet, bekend met Bijbel of niet. Komend seizoen zullen we samenkomen rond het thema: ‘Gewone gesprekken over dagelijkse zorgen’. We komen bij elkaar rond de volgende thema’s: 

  • ‘Zeker weten’
  • ‘Kun je het aan me zien?’
  • ‘Vuur afroepen uit de hemel’
  • ‘Geen leven door schuld’
  • ‘Aangewezen op anderen’
  • ‘Dansend voor de ark’
  • ‘Kon ik maar even bij je zijn’
  • ‘Albert Schweitzer’
Data en tijd groep 1: derde woensdagen van de maand: 20/9, (oktober vervalt), 15/11, 13/12 (2e woensdag), 17/1, 21/2, 28/3 (4e woensdag), 18/4, 16/5 en 6/6 , van 19.30 tot 21.00 uur
Begeleider: drs. Frank Beuger

Data en tijd groep 2: tweede woensdagen  van de maand: 13/9, 18/10 (3e woensdag), 8/11, 10/1, 7/2, 14/3, 11/4, 9/5 en 6/6, van 19.30 tot 21.00 uur
Begeleider: pastoraal werker Margot Dijkman

Locatie: Alphons Ariënshuis, Sonderenstraat 55
Kosten: € 10,-                                      
Bel voor info: pastoraal werker Margot Dijkman,  06 38 90 39 99
Opgave via:
Aantal deelnemers: 8 tot 15 per groep

 

terug