Gesprekskring 12-plussers Gesprekskring 12-plussers
Het jaarthema, door de landelijke kerk aangereikt, is 'In gesprek'.
Dat sluit goed aan bij wat jongeren willen. We zullen dit kerkelijke seizoen in gesprek gaan over de gelijkenissen, die Jezus ons vertelt.
Soms is het niet één, twee, drie duidelijk wat de bedoeling ervan is en daarom zal het een uitdaging zijn om achter de betekenis te komen. Het zal trouwens niet alleen gaan over 'weten' met je verstand, maar ook over wel of niet aangesproken worden, 'weten' met je gevoel. We hopen op een goede opkornst en fijne gesprekken.

Begeleiders: Hennie Canrinus, Ria Vellekoop, Minke Versteeg, Gert Stam en ds. Gonda Elzenga
Locatie: Gemeentecentrum Maranathakerk, Enschedesestraat 16
Data: worden in overleg vastgesteld; ook de datum van de eerste bijeenkomst
Tijd: van 19.30 uur tot 21.00 uur
Contactpersoon: email:
terug