Heeft u zich al bij ons aangemeld?
21 mrt 2023 Heeft u zich al bij ons aangemeld?

Ons verhaal van de toekomst, de voortgang

Naast een paar beroepskrachten, zoals de predikanten en het Kerkelijk Bureau, zijn er vooral vrijwilligers actief binnen de Protestantse Gemeente Haaksbergen-Buurse. En het is de bedoeling dat beroepskrachten en vrijwilligers hun schouders zetten onder het Organisatie-Ontwikkelingsplan [OOP], dat door de kerkenraad is vastgesteld.

De Werkgroep Implementatie [W.I.] begeleidt dit proces.

Dat lijkt een simpele opdracht. Je vraagt alle “commissies, werk- en taakgroepen binnen de Protestantse Gemeente Haaksbergen-Buurse” wat de stand van zaken is. En of ze ondersteuning nodig hebben en of er ondersteuning of advies nodig is om tot een betere onderlinge samenwerking te komen.

Samen de kerkelijke gemeente toekomst bestendig te maken, dat is immers het doel van het OOP.

Het probleem is, dat veel taken worden uitgevoerd door vrijwilligers. En de praktijk leert dat een vrijwilligersbestand nogal aan verandering onderhevig is. Het adressen en e-mailbestand is dus niet helemaal bij de tijd. Dat betekent dat het contact met de commissies en werk- en taakgroepen wat moeilijk tot stand komt.

Maar er wordt met behulp van het Kerkelijk Bureau hard gewerkt om met alle werk- en taakgroepen in contact te komen.

Maar u kunt zich als werk- of taakgroep ook bij ons melden.

U hoort van ons.

Bernie Wiegman

penvoerder W.I.

terug